Валеології

З історії кафедри

Кафедру валеології засновано у 1999 році (на факультеті післядипломної освіти університету).

Упродовж 1999–2003 років на кафедрі створено «Модуль безперервного валеологічного навчання та валеоосвіти», розроблено 6 навчальних планів підготовки й перепідготовки валеологів і 21 програму з валеології для шкіл і вищих навчальних закладів. Важливою подією стало внесення до 4-го тому змін до Державного класифікатора ДК 003-95 професій «педагог-валеолог», «асистент педагога-валеолога», «методист-валеолог» і «науковий співробітник (валеологія)» у відповідь на клопотання університету. Наступним кроком на шляху розвитку валеологічної освіти можна вважати включення спеціальності «валеологія» (на теперішній час «здоров’я людини») до «Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями».

25 липня 2000 року було створено Всеукраїнську громадську організацію «Українська асоціація валеологів», що має на меті сприяти об’єднанню однодумців у сфері валеології.

З 2004/2005 навчального року здійснено перший набір студентів, а у 2005/2006 — слухачів на перепідготовку (другу вищу освіту), 2008/2009 — до магістратури, і розпочато цілеспрямовану підготовку фахівців-валеологів для навчальних закладів різного ступеня.

На сьогодні кафедра валеології є структурним підрозділом філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, а також першою в Україні кафедрою валеології саме в класичному університеті. Склад кафедри

На кафедрі працюють 3 професори — доктори біологічних та педагогічних наук, 5 доцентів та 4 старші викладачі — кандидати біологічних та педагогічних наук, 3 старші викладачі.

Навчальна робота

Кафедра здійснює підготовку аспірантів за спеціальністю 13.00.02 —теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я), бакалаврів за напрямом «Здоров’я людини» та магістрів за освітньою програмою «Середня освіта (Здоров’я людини)». Кафедра забезпечує викладання на факультетах університету таких дисциплін, як «Безпека життєдіяльності», «Безпека існування людини у сучасному суспільстві», «Основи валеології», «Основи охорони праці», «Дієтологія», «Рекреалогія», «Психовалеологія», низку міжфакультетських дисциплін здоров’язбережувального спрямування. Викладачі кафедри забезпечують підвищення кваліфікації вчителів основ здоров’я на базі Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання.

Наукова робота

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: методологія діагностики здоров’я, екологічна валеологія, оздоровчі технології, здоров’язбережувальна освіта, валеологічний аналіз навчального процесу, духовність і здоров’я. При кафедрі регулярно виходить «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність та майбутнє» (педагогічні науки).

Сфери професійної діяльності випускників кафедри — галузь здоров’язбережувальної освіти та виховання, сфера рекреації та реабілітації, профілактичної та просвітницької роботи, соціального захисту населення, позашкільні освітні установи, наукові лабораторії та центри здоров’я, оздоровчі установи профілактики та санаторно-курортного лікування тощо.

Протягом свого існування кафедра валеології стала фундаментальною науковою базою Міністерства освіти і науки України з питань здоров’язбережувальної освіти і комплексного оздоровлення дітей та молоді. Кафедра валеології співпрацює з багатьма педагогічними, медичними та іншими науковими закладами і валеологічними центрами в Україні (Київ, Полтава, Суми, Дрогобич, Трускавець, Запоріжжя, Вінниця, Одеса тощо) та за її межами (Білорусь, Казахстан, Польща, Канада, Чехія, Данія, Китай). Адреса: 61077, м. Харків, майдан Свободи, 6, 3-й поверх, к. к. 396-397;

Телефон: +380 (57) 707-56-33;

Електронна пошта: valeolog@karazin.ua