Лабораторія еколого-токсикологічних досліджень (ЕКОТОКС)

Лабораторія створена з метою підвищення якості підготовки фахівців-екологів, навчання яких повинно базуватися на використанні комплексного підходу при здійсненні оцінки екологічного стану навколишнього природного середовища з урахуванням результатів досліджень його якості за хімічними і біологічними, у тому числі, еколого-токсикологічним, показниками.

Основними завданнями лабораторії є:

— здійснення еколого-токсикологічних досліджень природних об’єктів (поверхневих, підземних, питних, морських вод, донних відкладень і ґрунтів) та джерел їх забруднення екологічно небезпечними токсичними речовинами (зворотних, зливових, скидних, шахтних вод, побутових і промислових відходів та ін.) із залученням студентів факультету до активної дослідницької діяльності;

— проведення навчальних, виробничих практик та практичних занять, в межах яких студентами виконуються лабораторні експериментальні роботи — токсикологічні аналізи зразків проб, відібраних в процесі дослідження відповідних природних і антропогенних об’єктів з метою набуття вмінь і навичок для підготовки на високому рівні кваліфікаційних і дипломних робіт та наукових праць;

— здійснення спеціалістами лабораторії наукового керівництва підготовки студентами кваліфікаційних і дипломних проектів, надання їм методичної і практичної допомоги шляхом організації проведення на базі лабораторії експериментальних робіт з визначення токсичних, генотоксичних і фітотоксичних властивостей відповідних об’єктів досліджень;

— виконання дослідницьких робіт, господарських договорів та інших замовлень, які не заборонено чинним законодавством України, надання різним установам та фізичним особам платних послуг на всі види робіт згідно з галуззю атестації лабораторії.

Лабораторія атестована Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики на проведення вимірювань токсичності методом біотестування у сфері поширення державного метрологічного нагляду (свідоцтво про атестацію № 100-4272/2011 від 15 грудня 2011 р., чинно до 14 грудня 2016 року).

Завідувач лабораторії — доктор географічних наук, професор Олексій Миколайович Крайнюков

Адреса: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6

E-mail: ecotox@karazin.ua