Економічної теорії та економічних методів управління

Кафедра економічної теорії та економічних методів управління - одна з найстаріших кафедр не лише економічного факультету, а й усього університету. Вона виходить з кафедри дипломатії та політекономії, яку було створено разом з заснуванням самого університету в 1805 році.

У своєму теперішньому вигляді кафедра є однією з найсильніших за кадровим складом не тільки в університеті, а й на лівобережній Україні. З 18 професорів, докторів економічних наук, які працюють на факультеті, 10 є співробітниками кафедри, також на ній працюють 5 кандидатів наук, доцентів і 4 старших викладача. Очолює кафедру член-кореспондент Національної Академії Наук України, доктор економічних наук, професор А. А. Гриценко. Такий склад науково- педагогічних кадрів дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців у галузі економічних наук, що відповідають найсучаснішим вимогам.

Кафедра економічної теорії та економічних методів управління готує економістів за спеціальністю «Економічна теорія» денної форми навчання. Фундаментом освітньо- професійної програми спеціальності «Економічна теорія» є комплекс дисциплін циклів гуманітарної, природно- наукової та загальноекономічної підготовки.

Одним з головних напрямків роботи кафедри є підготовка наукових кадрів, учених, що досліджують найрізноманітніші проблеми, пов’язані з економічною теорією і практикою. При кафедрі працює аспірантура, в якій щорічно проходять підготовку та отримують вчений ступінь кандидата економічних наук 15–20 чоловік.

Також при кафедрі працює докторантура, де щорічно проходять підготовку та отримують вчений ступінь доктора економічних наук 2–3 фахівця. Вчені, що отримали ступінь кандидата або доктора економічних наук, є найбільш затребуваними в більшості вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів України, країн ближнього і далекого зарубіжжя (Росія, європейські країни, Канада, США).

Випускники кафедри займають високі посади в органах державного управління та приватного бізнесу. Деякі з них в різний час займали посади міністрів і заступників міністрів в уряді України, голів комісій у Верховній Раді України, очолювали великі науково-дослідні інститути. Оскільки одним з напрямків підготовки кафедри є підготовка науково-педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів, то в багатьох університетах та інститутах на кафедрах економічного профілю можна зустріти випускників нашої кафедри. Велика кількість випускників працює і у бізнес-структурах: банках, страхових та інвестиційних компаніях, на виробничих підприємствах і в комерційних фірмах.