Фізичної хімії

На кафедрі викладають два професори Читаються курси: «Фізична хімія», «Колоїдна хімія», «Фізична хімія неводних розчинів», «Організовані системи, мікрореактори та нанохімія», «Хімія тензидів та детергентів» та інші.

Викладачами кафедри за останні три роки видано 18 підручників, навчальних та навчально-методичних посібників. Книги В. І. Лебідя «Фізична хімія» та М. О. Мчедлова-Петросяна, В. І. Лебідя, О. М. Глазкової, С. В. Єльцова, О. М. Дубини та В. Г. Панченко «Основи колоїдної хімії» та «Колоїдна хімія» затверджено Міністерством освіти і науки як підручники для вищих навчальних закладів.

Наукова діяльність кафедри продовжує та розвиває традиції всесвітньо відомої наукової школи, започаткованої членом-кореспондентом АН УРСР професором М. А. Ізмайловим. Головний напрямок досліджень — фізична хімія розчинів. Поряд з традиційними рідинно-фазними об’єктами вивчаються так звані організовані розчини, які є своєрідним містком між фізико-хімією розчинів та колоїдною хімією і складають підґрунтя нанотехнології. Частину одержаних результатів відбиває монографія М. О. Мчедлова-Петросяна «Диференціювання сили органічних кислот в істинних та організованих розчинах».

Співробітниками кафедри щороку публікується значна кількість статей, у тому числі — у наукових виданнях далекого зарубіжжя.

У 2007 році разом з кафедрою хімічного матеріалознавства під егідою НАН України та IUPAC було проведено Міжнародну конференцію “Modern Physical Chemistry for Advanced Materials”, яка зібрала представників 23 країн світу. Конференція була присвячена 100-річчю з дня народження М. А. Ізмайлова. До конференції було видано колективну монографію «Научное наследие Н. А. Измайлова и актуальные проблемы физической химии».

На кафедрі активно ведеться робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації.