Про інститут

Власний сайт: https://iie.karazin.ua/

У Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна підготовка фахівців для зарубіжних країн почалася з 1948 р. У 1961 році в університеті було створено один із перших в Україні підготовчий факультет для іноземних громадян. За ці роки довузівську підготовку на підготовчому факультеті отримали більше 13 000 іноземних громадян.

Навчально-науковий інститут міжнародної освіти об’єднує академічні центри, кафедри, підготовче відділення, відділ визнання та легалізації документів про освіту, інші підрозділи, які провадять освітню, наукову та виховну діяльність з метою забезпечення високого рівня підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства.

Головне завдання Інституту – формування в іноземних учнів єдиної системи знань і рівня володіння мовами, вибраними студентами, для отримання професійної освіти в Україні.