Колекція ліній дрозофіл

Колекція ліній дрозофіл кафедри генетики і цитології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна отримала статус об’єкту, що становить Національне надбання, у 2013 році (Розпорядження КМУ № 650-р від 28 серпня 2013 року).

Даний об’єкт є колекцією живих організмів, цінність якої полягає в унікальному генетичному матеріалі кожної лінії.

Дана колекція включає лінії дикого типу різного географічного походження, лінії з генними мутаціями (морфологічні, дефекти систем репарації ДНК, термочутливі), ди- та полігенні комбінації (морфологічні, системи зі збалансованими летальними мутаціями), лінії зі штучно сконструйованими генотипами (із заміщеними окремими генами, із заміщеними хромосомами, з трансгенними конструкціями).

Загальна кількість одиниць зберігання: 95 ліній.

Колекція ліній дрозофіл кафедри генетики і цитології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна є базою активного розвитку фундаментальних досліджень за такими основними напрямками: вивчення генетичного контролю кількісних ознак та ознак з неповною пенетрантністю, дослідження генетичного контролю неспецифічної стійкості до дії фізичних факторів, дослідження генетичного підґрунтя прояву ефекту гетерозису, вивчення ролі генетичних факторів у процесі старіння, дослідження проявів нестабільності геному, вивчення генетичного контролю ознак поведінки, дослідження мутагенезу, дослідження з вивчення регуляції активності генів, цитогенетичні дослідження та ін. На базі лабораторії генетики дрозофіли проводяться наукові конференції та семінари з генетики та біології даного об’єкту.

Колекція ліній дрозофіл кафедри генетики і цитології в останні роки є однією з важливих баз для налагодження міжнародного співробітництва (Росія, Великобританія, США), що свідчить про цінність даного матеріалу для генетичних досліджень і про відповідність об’єкту та підходів роботи з ним кращим світовим аналогам.

Більшість ліній є унікальними для України, є й 15 ліній, що унікальні у світі. За кількістю ліній, за діапазоном можливих досліджень з їх використанням така база не має аналогів в Україні. Колекція кафедри генетики і цитології не поступається існуючим аналогам у Європі.

Детальніше про колекцію ліній дрозофіл (презентація)