Фізики кристалів

Власний сайт: http://kfk.biz.ht/

Історія

Кафедру фізики кристалів засновано в 1964 році видатним фізиком Яковом Овсійовичем Гегузіним. Це була яскрава людина, яка поєднувала у собі обдарованість вченого та художника, педагога та поета. Це вплинуло на формування тематики наукових досліджень, стиль взаємовідношень між співробітниками, викладачами та студентами кафедри, на їхнє ставлення до природи та науки, сформувало у всіх, хто з ним працював та вчився у нього, прихильність до простого та красивого експерименту. Він створив не лише кафедру, а й широко відому наукову школу.

На кафедрі здобули освіту та одержали спеціальність «фізика» понад 500 студентів з України, Росії, Азербайджану, Болгарії, Німеччини, Югославії, В’єтнаму та країн Африки. Вихованці кафедри працюють у багатьох науково-дослідних інститутах та лабораторіях, різноманітних навчальних закладах та України, Польщі, Словакії, Чехії, Німеччині, Ізраїлі, Австралії, США.

Кадри

Завідувач кафедри — Борис Вікторович Гриньов — вчений у галузі сцинтиляційного матеріалознавства, академік Національної академії наук України, директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, Перший заступник Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України, член комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, член Європейської асоціації ядерної медицини з 1997 року, член Інституту інженерів електроніки та електротехніки США з 2000 року, член Ученої ради Об’єднаного інституту ядерних досліджень, член міжвідомчої ради з наукового приладобудування, член координаційної Ради зі співробітництва НАН України з ЦЕРН та ОІЯД, заступник голови Північно-Східного наукового центра НАН і МОН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996 рік), Заслужений діяч науки і техніки України (1998 рік), Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2006 рік), ІІ ступеня (2009 рік). Автор і співавтор 14 монографій, понад 650 статей, 140 винаходів і патентів.

Підготовкою фахівців займається 12 осіб, зокрема 4 доктори фізико-математичних наук, професори, 3 кандидати фізико-математичних наук, доценти.

Кафедра є базовою кафедрою Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України та має широкі та ефективні наукові стосунки з багатьма дослідницькими установами: Фізико-технічним інститутом низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України (м. Харків), «Інститутом проблем матеріалознавства» НАН України (м. Київ), Інститутом кристалографії РАН (м. Москва), Об’єднаним інститутом ядерних досліджень (м. Дубна), Центром високих тисків Польської Академії наук, Міжрегіональним центром по використанню пучків важких іонів (GANIL, Франція), Університетом в місті Уппсала (Швеція), Bar-Ilan University (Ізраїль).

Наука

Основним напрямком наукових досліджень кафедри та наукових спрямувань студентів, які навчаються на кафедрі, є вивчення рушійних сил, механізмів та кінетики масопереносу в реальних кристалах і на їх поверхнях та ефектів, які супроводжують цей процес.

Науковим колективом кафедри за роки існування підготовлено та захищено 8 докторських та 44 кандидатських дисертацій, опубліковано більше ніж 1500 статей у наукових журналах СРСР, України та за кордоном. За результатами досліджень наукової школи видано наступні монографії: «Макроскопические дефекты в кристаллах», «Физика спекания» — два видання в Україні та одне в Німеччині, «Движение макроскопических включений в кристаллах» — два видання, одне з них у США, «Диффузионная зона», «Диффузионные процессы на поверхности кристаллов», «Інноватика».

Для широкого кола читачів в Україні та за кордоном видано науково-популярні книги «Почему и как исчезает пустота» — три видання, «Живой кристалл» — чотири видання, «Очерки о диффузии в кристаллах» — три видання, «Капля» — три видання, «Пузыри». Всі ці книги відзначено преміями Всесоюзного товариства «Знання».

Наразі кафедра здійснює підготовку фахівців за двома напрямками: «Фізика кристалів» та «Фізика і технологія функціональних матеріалів». Останній здійснюється у співдружності з НТК «Інститут монокристалів» НАН України.

На базі кафедри та ІСМА НАН України створено Науково-навчальний центр «Функціональні матеріали», який проводить дослідження в рамках Державної цільової програми «Наука в університетах».

Абітурієнту

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів «Основи фізики конденсованого стану» та «Кристалофізика» для студентів всіх спеціалізацій, а також 16 курсів спеціалізації.

Лабораторні роботи виконуються на сучасному обладнанні.

Більшість студентів проходять практику та виконують курсові і дипломні роботи на базі Інституту монокристалів НАН України та Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.