Внутрішньої медицини

Кафедра внутрішньої медицини — одна із засновуючих на медичному факультеті і тому її вік повністю співпадає з віком факультету. Заснування кафедри з відкриттям факультету носило політичний характер, бо мало за мету особливо відмітити його клінічний напрям, направленний на підготовку фахівців з медицини, що мають право лікарської практики.

З часу заснування кафедра поклала в основу своєї науково-педагогічної діяльності найкращі традиції славетної терапевтичної школи, створеної з часів заснування медичного факультету Харківського імператорського університету.

Кафедра є однією з провідних в Україні та світі, що стосується організації навчального процесу. З перших днів існування в її роботу були закладені підходи сучасної модульної системи, яка є скрізною з першого до останнього дня навчання студентів на факультеті; в основу викладання пропедевтики покладено синдромний принцип, що сьогодні є звичайним для усіх медичних закладів медичного профілю, і з самого початку замість факультетської та госпітальної терапії викладаються внутрішніх хвороби, що тепер також має місце на всіх медичних навчальних факультетах країни; в навчанні студентів окрім звичайних підходів широко використовуються найновітніші комп’ютерні технологїї; науково-медична документація від посібників до лекцій готуються в значній мірі разом зі студентами, тощо.

Кафедра — один з лідерів вітчизняної і світової терапії. Нею однією з перших в світі започатковані міжнародні віртуальні в мережі Internet наукові конференції; співробітники кафедр є членами редколегій 7 наукових видань, організаторами 11 наукових конференцій різного рівня, за 15-річний термін опубліковано 20 монографій, 9 посібників, 269 статей та 148 наукових праць в різних виданнях.

На кафедрі за відносно короткий термін існування підготовлено 3 докторів та 18 кандидатів медичних наук, у тому числі 11 з числа випускників факультету. На сьогодні на кафедрі в аспірантурі навчається 5 випускників факультету.

Основні напрями наукової діяльності кафедри — принцип оптимальності хвороби; нейрогуморальна регуляція в розвитку, діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб; розробка та практичне застосування побудованих на підґрунті математичного моделювання методів діагностики, прогнозування та лікування осіб с серцево-судинними захворюваннями, інше. На кафедрі розроблені та впроваджені в лікарську практику сучасні технології дослідження варіабельності серцевого ритму, біозворотнього зв’язку, обстеження та лікування хворих на миготливу аритмію, гострий інфаркт міокарда, клінічний атеросклероз, бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень, виразку шлунку.

НАУКОВИЙ НАПРЯМ КАФЕДРИ

Варіабельність серцевого ритму у діагностиці підвищення ефективності лікування терапевтичного профілю.

Результати упроваджені в клінічну практику Центральної клінічної лікарні Укрзалізниці та Міської поліклініки № 6 Московського району м. Харкова

Науково-дослідна робота «Дослідження нелінійних динамічних ефектів в автономінй регуляції серцевої біомеханіки». Держбюджетне фінансування. Строки виконання 2003–2005 рр.

Науково-дослідна робота «Розробка та дослідження біозворотного зв’язку на підґрунті варіабельності серцевого ритму». Держбюджетне фінансування. Строки виконання — 2006–2008 рр.

Результати НДР:

Розроблена комп'ютерна система біозворотнього зв'язку для оцінки і поліпшення індивідуального стану здоров'я, контролю і планування втручань у різних напрямах медицини, фізкультури і спорту, використання в побуті.

В основу системи покладені методи спектрального аналізу і математичного моделювання варіабельності серцевого ритму (ВСР), раціональне поєднання яких дозволяє визначати стан сукупності ключових параметрів гуморальної і вегетативної регуляції людини та виконувати пошук їх якнайкращого стану.

Проведене дослідження комп'ютерної системи біозворотнього зв'язку для оцінки і поліпшення індивідуального стану здоров'я у здорових та окремих груп пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями.

Вивчено значення різних ментальних впливів на ефективність біозворотнього зв'язку та показники індивідуального стану здоров'я, у тому числі музики, метрономізованого дихання та психічної напруги.

Встановлені значна індивідуальність біозворотнього зв'язку, зниження його ступеню та чутливості до ментальних впливів при серцево-судинних захворюваннях. Якість біозворотнього зв'язку та стан нейрогуморальної регуляції покращуються під впливом розміреної класичної музики, при метрономізованому диханні та контрольованій біозворотнім зв'язком психічній напрузі.

Метод біозворотнього зв'язку має розглядатися як один з можливих ефективних засобів покращення стану здоров'я в різних групах осіб.

Результати НДР упроваджені в клінічну практику Центральної клінічної лікарні Укрзалізниці та Міської полікліники № 6 Московського району м. Харкова