Прикладної психологіїКафедра прикладної психології заснована в Харківському університеті у 1992 році у зв’язку з розширенням сфер психологічної практики та зростом соціального попиту на кваліфіковані психологічні кадри.

Прикладна психологія орієнтована на розв’язання конкретних психологічних проблем у різних сферах життєдіяльності сучасного динамічного суспільства: міжособистісні, етнічні, політичні, юридичні відносини; екологічний простір та кризові ситуації, соціальна робота; сучасне виробництво, менеджмент та маркетинг тощо. З моменту заснування до 2008 р. кафедру очолював доктор психологічних наук, професор О. М. Лактіонов. Олександр Миколайович Лактіонов (1946–2008 рр.) — видатний фахівець в галузі психодіагностики та політичної психології, він перший у радянський та вітчизняній психології здійснив теоретичне та експериментальне дослідження структури індивідуального досвіду та розробив власну загальнопсихологічну теорію досвіду людини. Основні положення його теорії викладено у монографії «Координаты индивидуального опыта». Вагомим внеском у розвиток вітчизняної політичної психології стали проведені під керівництвом О. М. Лактіонова дослідження іміджу політичного лідеру, психології політичного суб’єкта та політичної еліти, електоральної психології. Професор О. М. Лактіонов став засновником та першим деканом факультету психології (2000-2008 рр.), був членом Нью-Йоркської Академії наук (з 1998 р.), займав посаду віце-президента Всеукраїнської Асоціації політичних психологів України (2001–2008 рр.), очолював роботу спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій (2002-2008 рр.).

Науково-педагогічний склад

На кафедрі прикладної психології працюють 16 висококваліфікованих спеціалістів, серед яких 2 доктори психологічних наук, 13 кандидатів психологічних наук. З 2013 р. завідує кафедрою доктор психологічних наук Ірина Володимирівна Кряж.

Кафедра забезпечує викладання понад 30 навчальних дисциплін на факультеті психології та факультетах університету, серед яких: «Вступ до спеціальності», «Загальна психологія», «Емоційно-вольові процеси», «Соціальна психологія», «Екологічна психологія», «Психологія соціальної роботи», «Психологія здоров’я», «Психодіагностика», «Етнопсихологія», «Кризова психологія», «Нейро та патопсихологія», «Юридична психологія», «Практична психологія у маркетингу та рекламі», «Психологія конфліктів», «Політична психологія», «Соціально-психологічний тренінг», «Психологія підприємництва», «Психологія спілкування» та інші дисципліни.

Основні напрямки досліджень

Основним напрямом наукової роботи кафедри є проблема психологічного здоров’я та благополуччя особистості в контексті викликів сучасності: соціальних, політичних, екологічних, економічних тощо. Ця проблематика розробляється в площині психології екозбереження, психології соціальної роботи та кризової психології, психодіагностики, етнопсихології та політичної психології, юридичної психології, психології соціальних груп тощо.

Викладачами кафедри опубліковано понад 300 друкованих праць, у тому числі 7 монографій, 8 навчальних посібників та 4 авторські свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

Викладачами кафедри отримано біля 15 міжнародних дослідницьких грантів, серед яких Грант Центрально-Європейського університету на дослідження «Вивчення етнонаціональних уявлень в Україні та їх вплив на міжнаціональні відношення», Грант Фонду Сороса на дослідження «Розвиток екологічних уявлень в процесі міжособистісної взаємодії (на прикладі екологічних ігор)», Грант Фонду МакАртурів на дослідження «Майбутнє в уявленнях мешканців східної та західної України: фактор стабільності чи показник напруги?», Грант Національної ради США з східно-європейських досліджень на дослідження «Пам’ять, історія та ідентичність у колишньому Радянському Союзі», гранти INTAS, TEMPUS тощо.

Контактна інформація:

Адреса: майдан Свободи, 6, 4-й поверх, ауд. 416

Телефон: +380 (57) 707-51-70

e-mail: psy_applied@karazin. ua