Молекулярної та медичної біофізики

Власний сайт: http://biomedphys.univer.kharkov.ua/biokaf/

Кафедру молекулярної та медичної біофізики створено у 2012 році.

Наукові напрями кафедри: міжмолекулярні взаємодії ДНК і білків з біологічно-активними речовинами і лікарськими препаратами; нанотехнології в біології та медицини.

Кафедра випускає магістрів за спеціальністю «біофізика», кваліфікація «Біофізик. Викладач».

Студенти кафедри отримують фундаментальну підготовку з прикладної фізики, вищої математики й програмування, біофізики, методів біофізичних досліджень, застосування електроніки в біології та медицині, радіаційної біології, кріобіофізіки, екології та біотехнології. Старшокурсники опановують фізичні та медико-біологічні методи досліджень, комп’ютерне моделювання у біології та медицині; вивчають багато інших цікавих предметів.

Науково-виробничу практику студенти проходять у провідних науково-дослідних центрах Харкова, України, Європи, США, Китаю. Студенти старших курсів та аспіранти беруть участь у науково-дослідній роботі кафедри. Додатково студенти мають можливість отримати другу вищу освіту за всіма спеціальностями університету, а також звання лейтенанта запасу.