Фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

Власний сайт: http://resst.kipt.kharkov.ua/

Історія

Кафедру було засновано в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна в 2003 році. Засновником та першим завідувачем кафедри був професор Ю.Ф. Шмалько, один з ініціаторів і організаторів першого в Україні фізико-енергетичного факультету (ФЭФ) спільного підпорядкування — Міністерству освіти і науки України та Національній академії наук України. В 2003 році Ю.Ф. Шмалько був обраний професором і завідувачем кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології, протягом кількох років був деканом фізико-енергетичного факультету. На кафедрі він читав лекції студентам за новими напрямками в галузі фізико-технічних проблем енергетики, керував науковими семінарами.

З 2008 року кафедру очолює професор В.І. Ткаченко, фахівець в галузях альтернативної енергетики, фізики плазми, нелінійної фізики, плазмової електроніки, гідромеханіки, надкритичної флюїдної екстракції. З цього часу тематика досліджень кафедри розширюється за рахунок включення тематики НВК ВДЕРТ ННЦ ХФТІ.

Діяльність кафедри покликана інтегрувати академічну і вузівську науку для підвищення рівня вищої освіти, залучення молодих кадрів до науки та підготовки висококваліфікованих фахівців з нетрадиційної енергетики сьогоднішнього й завтрашнього днів.

Абітурієнту

З часу створення кафедра здійснює випуск висококваліфікованих фахівців у галузі фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології, які з успіхом працюють в різних галузях науки та виробництва. Випускники кафедри успішно працевлаштовуються у спеціалізованих науково-дослідних установах, комерційних структурах та вищій школі. Планується створення в університеті аспірантури та фахової Ради за спеціальністю 05.14.08 «Перетворення відновлювальних видів енергії».

Наука

Основні напрямки наукових досліджень кафедри пов’язані з вивченням фізичних та фізико-хімічних основ енергоперетворення, дослідженням та розвитоком комплексів як традиційної, так і альтернативної енергетики: сонячної, водневої, сірководневої, вітрової, геотермальної, а також екологічно чистих кріогенних та пневматичних силових установок, що можуть бути застосовані в енергетичних системах та на транспорті.

На базі Інституту проблем машинобудування ім. А.Н. Подгорного Національної академії наук України науковці кафедри розробили вітроенергетичну установку з водневим накопиченням енергії, яка призначена для перетворення енергії вітру в електричну енергію та виробництва екологічно чистого енергоносія водню та кисню. Створено водневий накопичувач в якості паливного елемента, що здатний виробляти електроенергію при відсутності вітру, використовуючи водень і кисень.

Співробітниками кафедри спільно з НВК ВДЕРТ проводяться розробки модельного ряду високоефективних повітряних генераторів потужністю 1-3 КВт з використанням вітрової турбіни з концентратором (конфузором) і випускним пристроєм (дифузором) на основі використання новітніх матеріалів і технологій, розроблених в ННЦ ХФТІ.Рис. 1. Повітряний генератор, розроблений в НВК ВДЕРТ ННЦ ХФТІ


Фахівці кафедри взяли активну участь у розробці першої в країнах СНД моделі екологічно чистого кріогенного автомобілю, що працює на рідкому азоті, а також ряду пневматичних двигунів різної конструкції.

Особлива увага приділяється розробкам сучасних систем енергозбереження та підвищення енергоефективності існуючих технологій в енергетиці, комунальній сфері та на транспорті.Рис. 2. Випробування пневматичних двигунів на експериментальному стенді Рис. 3. Силова установка кріогенного автомобіля


Щороку співробітники кафедри публікують 7–10 наукових статей в журналах, що мають імпакт-фактор, представляють понад 15 доповідей на міжнародних наукових конференціях, отримують 4–6 патентів, видають 2–4 монографії та методичні посібники.

Міжнародне співробітництво

Співробітники кафедри здійснюють активне міжнародне співробітництво у галузі екологічно чистих силових установок з фахівцями Університету Північного Техасу (США), Університету Конжю (Південна Корея) та Інституту Інноваційних технологій EMAG (Польща).

Співпраця включає проведення спільних науково-технічних досліджень, організацію міжнародних конференцій та семінарів, обмін спеціалістами та стажування в провідних закордонних наукових та учбових лабораторіях.

Фахівці кафедри регулярно регулярно участь в виконанні міжнародних грантів щодо розробок новітніх енергетичних та екологічно чистих технологій.

Персональний склад кафедри

На кафедрі працює 9 викладачів, серед них 5 докторів наук і 3 кандидати наук.