Центр українських студій імені Д. І. Багалія

Центр українських студій імені Д. І. Багалія Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна було створено рішенням Вченої Ради університету 23 лютого 2006 року.

Головною метою функціонування Центру українських студій імені Д. І. Багалія є забезпечення реалізації навчально-дослідних, навчально-методичних і видавничих проектів, просвітницька діяльність у галузі українознавства, координація та міждисциплінарна інтеграція освітньої роботи підрозділів університету, організація їхньої взаємодії з вітчизняними та закордонними освітніми й науковими установами.

Основними завданнями діяльності центру є:

– організація науково-дослідної та методичної роботи;

– розвиток традицій наукового українознавства в реґіоні;

– налагодження міжгалузевої та міжнародної співпраці у галузі українознавства;

– організація та проведення наукових конференцій, читань, симпозіумів та семінарів з актуальних питань українознавства, конкурсів студентських науково-дослідних робіт;

– комплектація книгозбірні з українознавчої тематики.

Для реалізації поставленої мети співробітники Центру українських студій імені Д. І. Багалія впродовж останніх років активно працюють за напрямами:

написання навчально-методичної літератури (підручників, посібників, навчально-методичних комплексів, довідників) з курсів, які входять до галузі українознавства та суміжних дисциплін;

підготовка бібліографічних та археографічних видань;

наукова розробка актуальних питань розвитку історичного процесу в Україні;

проведення науково-практичних семінарів, симпозіумів, читань та конференцій;

організація презентацій;

поповнення книгозбірні Центру українських студій імені Д. І. Багалія для забезпечення навчального процесу в університеті сучасною літературою з різноманітних курсів.

З метою налагодження співпраці у галузі українознавства Центр українських студій імені Д. І. Багалія активно працює з кафедрою українознавства філософського факультету, історичним, філологічним та соціологічним факультетами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Інститутом української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Міжнародною асоціацією гуманітаріїв та Канадським інститутом українських студій Альбертського університету (м. Едмонтон).

Центр українських студій імені Д. І. Багалія відкритий для співпраці з усіма тими, хто цікавиться питаннями українознавства.

Головні видання, підготовані працівниками Центру (PDF, 7,58 Mb)

Адреса: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6, ауд. 486

Телефон: +380 (57) 707-51-92

E-mail: bahaliy-center@karazin.ua