Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

Власний сайт: http://fbme.univer.kharkov.ua

Кафедра фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій є провідною кафедрою радіофізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та здійснює підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів за двома спеціальностями: «Радіофізика та електроніка» у напрямку підготовки «Прикладна фізика» та «Фізична і біомедична електроніка» у напрямку підготовки «Мікро-та наноелектроніка».

Кафедру фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, до 2007 року кафедра напівпровідникової і вакуумної електроніки, організовано в 1974 році на базі спеціалізації «Фізика напівпровідників» кафедри електроніки та Проблемної лабораторії напівпровідникової техніки університету.

Кафедра виступила ініціатором підготовки фахівців, здатних поєднати в своїй діяльності сучасні досягнення фізики, радіофізики, хімії, біології та медицини. Для цього було прийнято рішення відкрити нову спеціальність — фізична та біомедична електроніка, і в 2004 році кафедра отримала ліцензію МОН України на підготовку фахівців за відповідною спеціальністю.

У науковій роботі беруть участь всі викладачі та співробітники кафедри, а також студенти спеціальностей «Фізична і біомедична електроніка», «Радіофізика та електроніка». Крім того, в окремих наукових проектах, беруть участь студенти інших спеціальностей. До наукових напрямків кафедри відносяться:

  • Вивчення фізичних явищ і процесів у напівпровідниках і їх сполуках під впливом сильних електричних полів, а також ультрафіолетового і гамма-випромінювань;
  • Створення генераторів мм-діапазону, дослідження їх характеристик;
  • Дослідження багатопараметричної взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною, в тому числі з біологічними середовищами;
  • Визначення фізичних та фізико-хімічних властивостей біологічних середовищ і створення на їх основі нових елементів і пристроїв біомедичної електроніки;
  • Створення фізико-математичних моделей взаємодії нестаціонарних електромагнітних полів з біологічними об'єктами та дослідження особливостей розповсюдження електромагнітних хвиль НВЧ і КВЧ діапазонів.

На кафедрі створено оригінальні мікропроцесорні пристрої реєстрації медико-біологічних показників. Ведуться дослідження зі створення комп'ютерних систем медичної діагностики, розробляються нові типів біосенсорів для вирішення медичних завдань.

Викладачами та співробітниками кафедри захищені 4 докторські і 35 кандидатських дисертацій, опубліковано 8 монографій, 15 навчальних посібників, 40 методичних вказівок з різних курсів, що читаються на кафедрі, більше 700 статей і представлено понад 300 доповідей на міжнародних і республіканських конференціях, симпозіумах, отримано більше 35 авторських свідоцтв на винаходи.