Економічної кібернетики та прикладної економіки

Власний сайт: http://cyber.kharkov.ua/

Кафедра спеціалізується на підготовці фахівців з поглибленим знаннями в таких галузях науки як математичне моделювання, кількісні методи, комп’ютерні технології. Така спеціалізація, крім загальноекономічного освіти, яку студенти кафедри отримують нарівні зі студентами інших спеціальностей, дозволяє значно поліпшити якість підготовки для роботи з фінансовою, аналітичною та числовою інформацією. Отримуючи диплом економіста-математика, випускники кафедри збільшують свої шанси на успішне працевлаштування, як на підприємствах, фірмах, так і у фінансових установах: банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах.

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований колектив вчених і педагогів вищої школи, який поєднує фахівців з математики, моделювання економіки, комп’ютерної техніки та програмування. До складу кафедри входять 3 доктори наук, професори, 7 кандидатів наук, доцентів і 4 викладача.

Кафедра однією з перших в Україні почала підготовку за фахом «Економічна кібернетика». Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями: «Економічна кібернетика» (освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр» та «магістр») та з магістерської спеціальності «Прикладна економіка» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»).

Студенти спеціальності «Економічна кібернетика» одержують фундаментальні знання з математики, економіки і моделювання. Фундаментальна підготовка дозволяє студентам і випускникам даного фаху ефективно працювати в різноманітних галузях: банках, виробничих об’єднаннях, страхових і інвестиційних компаніях, державних і комерційних підприємствах.

Магістри за фахом «Прикладна економіка» готуються для соціально-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної і викладацької діяльності в галузі прикладних проблем у сфері управління економікою. За цією магістерською програмою можуть навчатися бакалаври різних спеціальностей.

Кафедра активно співпрацює з навчальними закладами країни та Європи такими як: Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, Донецький національний університет, Сандерлендський університет (Велика Британія), Македонський університет (Греція), Університет Арістотеля (Греція).