Теорії культури і філософії науки

З історії кафедри

Кафедра теорії культури і філософії науки була створена на початку липня 1990 року. Першим завідувачем кафедри було обрано доктора філософських наук, академіка Української Академії політичних наук, член-кореспондента Української академії Інформатики, професора Івана Захаровича Цехмістра. З 2016 року кафедру очолює доктор філософських наук, професор Петренко Дмитро Володимирович.

Склад кафедри

На кафедрі працює 10 професорів, 8 доцентів, 2 старших викладача.

Наукова робота

Комплексна наукова тема кафедри — «Трансдисциплінарні дослідження в науці і культурі». Вона включає індивідуальні науково-дослідницькі роботи викладачів кафедри і бюджетні науково-дослідницькі теми «Постмодернізм і реляційний холізм» (2000–2002), «Компаративістське дослідження постмодерністських і холістичних тенденцій у сучасній філософії науки і культурології» (2003–2005, «Наука і релігія сьогодні і в майбутньому» (2006–2008), «Наука і релігія в епоху постмодерну» (2009–2010), «Квантовий холізм, дослідження його підґрунтя і шляхів застосування» (2011–2012) та інші.

Навчальна робота

З 2002 року кафедра є випускаючою кафедрою зі спеціальності «Культурологія», забезпечуючи читання на цій спеціальності основної маси нормативних і спеціальних курсів. На кафедрі в межах спеціальності «Культурологія» акредитовані бакалаврські освітні програми «Культурологія» і «Візуальне мистецтво і менеджмент культурних проектів». Також на кафедрі відкрита магістратура «Культурологія», щорічно проводиться набір в аспірантуру і докторантуру на спеціальність «Філософія».

Кафедра веде викладання філософських і культурологічних дисциплін на філософському і природничих факультетах університету. На природничих факультетах це насамперед нормативні курси з філософії (включаючи логіку і релігієзнавство) та з історії української і світової культури.

Крім того, кафедра веде весь цикл навчальної роботи (лекції, семінари, консультації, іспити) з курсів філософії по програмі кандидатського мінімуму для аспірантів (пошукачів) різних факультетів і аспірантів-іноземців.