Державно-правових дисциплін

Кафедра державно-правових дисциплін є основним базовим структурним підрозділом юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність зі спеціальностей «Право» і «Міжнародне право», здійснює науково-дослідну діяльність за цими напрямами. Кафедра державно-правових дисциплін створена відповідно до наказу № 0202-1/087 від 28 травня 2004 року. Завідувач кафедри доктор юридичних наук, професор Головко Олександр Миколайович.

До складу кафедри входять професори, доценти, старші викладачі, викладачі, навчально-допоміжний персонал.

Кафедра має високий кадровий потенціал, який забезпечує відповідний рівень навчальної, методичної та наукової роботи. До професорсько-викладацького складу кафедри входить 7 докторів юридичних наук, з них 5 – професори, 2 Заслужені юристи України; 16 кандидатів юридичних наук, 1 кандидат педагогічних наук, з них 15 – доценти; 6 старших викладачів, 3 викладачі.

Кафедра державно-правових дисциплін здійснює фахову підготовку студентів юридичного факультету та забезпечує викладання загальнообов’язкових курсів на багатьох факультетах університету.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

1 курс: Вступ до спеціальності, Ділова українська мова, Риторика, Історія держави та права зарубіжних країн, Теорія держави і права, Етикет ділового спілкування, Теорія держави і права, Історія держави та права України, Світові вчення про державу і право

2 курс: Адміністративне право, Історія політичних та правових вчень, Риторика, Політична історія сучасного світу

3 курс: Фінансове право, Митне та міграційне право, Порівняльне фіскальне право, Адміністративний процес, Трудове право, Адміністративні послуги

4 курс: Право соціального забезпечення, Інформаційне право, Адміністративне право (особлива частина), Податкове право, Адміністративний процес, Нотаріат і адвокатура, Сучасні проблеми юридичної науки

1 курс магістр: Методологія та організація наукових досліджень, Проблеми теорії держави і права, Актуальні питання адміністративного права, Засади професійного успіху, Методика викладання у вищій школі, Публічна служба в Україні, Адміністративне судочинство, Міжнародне трудове право, Міжнародне податкове право

2 курс: магістр Юридична компаративістика, Міжнародне трудове право, Методологічні проблеми формування громадянського суспільства, Правовий статус публічних осіб

Адреса: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 4 поверх, каб. 426; телефон: +380 (57) 705-08-93.