Теоретичної і практичної філософії імені професора Й. Б. Шада

Історія

Кафедра була заснована разом із університетом. Засновником і першим ординарним професором кафедри у 1804–1816 рр. був представник німецького ідеалізму Йоганн Баптист Шад (1758–1834), який започаткував «Харківську філософську школу Шада». Протягом довгої історії кафедра мала різні назви: «філософії», «богослов’я, логіки та психології», «богослов’я, логіки та емпіричної психології», «теоретичної і практичної філософії». Рішенням ради університету від 27 червня 2017 р. кафедрі присвоєно ім’я професора Й. Б. Шада. У ХІХ—на поч. ХХ ст. різні філософські дисципліни викладали професори А. І. Дудрович (1820–1830), Ф. Ф. Чанов (1831–1834), М. М. Протопопов (1834–1850), П. І. Лебедєв (1850–1858), В. І. Добротворський (1858–1862), Ф. О. Зеленогорський (1874–1908), П. Е. Лейкфельд (1886–1918), І. С. Продан (1906–1916). Завідувачами кафедри у ХХ ст. були: член-кореспондент АН УРСР проф. Д. Х. Острянин (1945–1952), доц. А. І. Ристо (1953–1960), проф. Ю. Ф. Бухалов (1963–1975), проф. О. Ф. Плахотний (1976–1991), проф. О. О. Мамалуй (1991–2007), проф. І. В. Карпенко (2007-2016).

Традиційно викладачі кафедри розробляли низку важливих філософських проблем, серед яких слід виділити дослідження з історії філософії, зокрема вітчизняної, гносеологічної та логіко-методологічної проблематики, природознавства, соціальної філософії, філософської антропології, проблем свободи і відповідальності, метафілософських проблем.

Склад кафедри

На кафедрі працюють 13 професорів, докторів філософських наук і 13 доцентів, кандидатів філософських наук, 1 викладач.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання на факультетах гуманітарного і соціально-економічного профілю університету дисципліни «Філософія», і низки міжфакультетських дисциплін, зокрема «Етика», «Естетика», «Риторика», «Логіка», «Релігієзнавство», «Культурологія» тощо. Кафедра здійснює підготовку аспірантів і докторантів за спеціальністю «Філософія», бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Філософія» і «Богослов’я», з 2018 р. відкриває нову освітню програму «Європейські студії» для студентів філософського факультету.

Наукова робота

Основні напрямки наукової діяльності кафедри визначаються комплексною науково-дослідною темою «Філософія і багатоманіття соціокультурних світів». Науковці кафедри проводять метафілософські, історико-філософські дослідження, дослідження проблем розвитку суспільства, ситуації постмодерну, філософської антропології, психоаналізу, культури повсякденності. Кафедра регулярно випускає «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». Кафедра організовує щорічні наукові конференції «Харківські міжнародні сковородинівські читання» і «Харківські студентські філософські читання».

Адреса: 61077, м. Харків, майдан Свободи, 6, 2-й поверх, к. 293;

Телефон: +380 (57) 707-52-71;

Електронна пошта: philosophy.1804@karazin.ua