Історії зарубіжної літератури та класичної філології

Власний сайт: http://philology.karazin.ua/category/department-of-history-of-world-literature-and-classic-philology/

Кафедру історії зарубіжної літератури і класичної філології очолює доктор філологічних наук, професор Євгенія Сергіївна Чекарева.

На кафедрі працюють: доктори філологічний наук, професори: Чекарева Євгенія Сергіївна, Чернокова Євгенія Семенівна, кандидати наук, доценти: Ващенко Юлія Анатоліївна, Жаданов Юрій Анатолійович, Кравець Олена Миколаївна, Краснящих Андрій Петрович, Стовба Ганна Сергіївна, Чеп’якова Інна Юріївна, кандидати філологічних наук, старші викладачі: Георгієвська Валерія Володимирівна, Пшенична Марія Сергіївна, старші викладачі: Мурадова Ірина Робертівна, Сучалкін Олег Вікторович, Хаустова Марина Валеріївна, Шведов Сергій Анатолійович, Ярко Олена Юріївна, викладачі: Василюк Єлизавета Ігорівна, Гриневич Марія Олександрівна, Проскуріна Наталія Юріївна, Строніна Олена Олегівна, Толстих Наталія Валеріївна.

Кафедра була заснована на базі кафедри загальної літератури (1804), перейменованої в 1884 році в кафедру західноєвропейських літератур, і кафедри грецької та римської словесності (1804), перейменованої в 1884 році в кафедру класичної філології. Серед Харківських філологів-класиків широко відомі І.Я. Кроненберг, ректор університету (1824–1829; 1833–1836), автор підручників латинської мови й до нашого часу неперевершеного «Латинського лексикону», Є.М. Філомафітський та Р.Т. Гонорський, які активно пропагували античну, західноєвропейську й вітчизняну науку та культуру на сторінках перших українських журналів «Амалтея», «Мінерва», «Український вісник» та ін., засновниками яких вони були; І.В. Нетушил, ректор останніх років дореволюційного університету, в коло інтересів якого входили грецька та латинська граматики, вивчення і коментування латинських текстів, дослідження римських історичних пам’яток й історії Риму. З кафедрою пов’язані імена таких відомих філологів і літературознавців, як один із перших професорів Харківського університету, член Паризької Королівської академії Я.М. Белен-де-Балю, академік О.І. Білецький, О.І. Кірпічніков, О.Г. Розенберг, П.П. Вербицький.

Кафедра забезпечує вивчення та викладання давньогрецької та латинської мов, античної та західноєвропейських літератур, англійської мови та літератури на різних факультетах університету:

  • філологічний;
  • факультет іноземних мов;
  • філософський;
  • біологічний;
  • медичний.

Кафедра готує спеціалістів за двома освітніми рівнями: бакалавр і магістр зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.08 «Класичні мови та літератури (переклад включно)».

Випускники згідно з навчанням за освітньою програмою «Класичні мови і літератури та англійська мова» отримують кваліфікацію «бакалавра (магістра) філології, класичні мови та літератури (переклад включно), класичні мови і літератури та англійська мова».

Аспірантура.

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.

Провідні наукові проблеми кафедри: 1. Розвиток та взаємодія художньо-естетичних систем: а) комічне в художньому мисленні ХХ ст.; б) проблеми гуманізму і дегуманізації у світовій літературі; в) напрями й характер сучасних літературних пошуків; г) енеза, специфіка реалізму, декадансу, модернізму, постмодернізму; е) міф у літературі; ж) рецепція античної культури в європейському та національно-літературному просторі. 2. Актуальні питання дослідження класичних мов. 3. Дослідження грецьких і латинських рукописів та документів.

Кафедрою проводиться щорічна наукова конференція «Міжнародні Кронебергівські читання “Античність – Класика – Сучасність”».

Контактна інформація

Адреса: ауд. 6-87, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Телефон: + 380 (57) 707-51-06

E-mail:class_philol@karazin.ua