Політичної соціології

Кафедра політичної соціології створена у 2005 році.

Кафедра готує фахівців: за напрямом/спеціальністю «Соціологія» (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, спеціаліст, магістр).

Спеціалізації кафедри — «Політична соціологія», «Політичний маркетинг і політичне консультування».

Випускники кафедри освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» отримують кваліфікацію «соціолог, викладач соціологічних дисциплін».

Сфери професійної діяльності випускників кафедри — органи державного та муніципального управління та самоврядування; політичні партії; недержавні організації (благодійні фонди, громадські організації); центри вивчення суспільної думки, науково-дослідні організації з вивчення соціальних і політичних проблем; вищі й середні навчальні заклади; маркетингові служби тощо.

За Договором про співробітництво, який підписано з Управлінням з питань внутрішньої політики Харківської обласної державної адміністрації у 2005 році, студенти спеціалізації проходять перманентну виробничу практику (починаючи з ІІІ-го року навчання) в органах обласної державної адміністрації.

Науково-дослідницькі проекти кафедри:

  • Cоціологічний аналіз практик політичного екстремізму в сучасній Україні та суспільствах Східної Європи (2009–20011 роки).
  • Інституціоналізація структурних нерівностей і конфліктів у сучасній Україні та суспільствах Східної Європи (за державним замовленням, грант Міністерства освіти і науки України, 2006–2008 роки).