Про факультет

Власний сайт: http://fl.karazin.ua/

Свою історію факультет іноземних мов відраховує з 1930 року, коли в Харкові було створено Педагогічний інститут іноземних мов імені Н. К. Крупської.

Сьогодні факультет готує фахівців у галузі іноземної філології зі знанням двох, трьох і більше іноземних мов.

На 9 кафедрах факультету працює понад 230 висококваліфікованих викладачів, серед яких — 15 докторів наук та 85 кандидатів наук.

Факультет готує бакалаврів філології (4 роки навчання) та магістрів філології (1,5 роки).

Бакалавр набуває базову вищу освіту в галузі іноземної філології і здобуває кваліфікацію викладача або перекладача з двох іноземних мов.

Магістр філології отримує повну вищу освіту та здобуває кваліфікацію викладача та перекладача двох і більше іноземних мов.

Головними формами навчання на факультеті є денна та заочна. Особи, які навчаються на інших факультетах університету або в інших ЗВО міста, можуть отримати так звану «паралельну» освіту на факультеті. Також існує можливість отримати диплом про перекваліфікацію з набуттям другої вищої освіти в галузі іноземної філології.

Сьогодні на факультеті за різними формами навчання вищу освіту здобувають майже 1 500 студентів, враховуючи студентів з інших країн.

Студенти можуть навчатися як на бюджетній, так і на комерційній основі.На факультеті викладають англійську, німецьку, французьку, іспанську, італійську, китайську, японську та арабську мови. Крім іноземних мов, студенти вивчають фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни.

Серед них — вступ до мовознавства, історія зарубіжної літератури, латина, лексикологія, теоретична граматика, стилістика, лінгвокраїнознавство, теорія та практика перекладу, інформатика, вступ до літературознавства, педагогіка, методика викладання іноземних мов, культура мовлення. Викладаються спецкурси з проблем перекладу та іноземної філології.

На факультеті діє аспірантура та спеціалізована рада з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Германські мови (англійська, німецька)», випускається «Вісник» з проблем романської та германської філології, перекладознавства та методики викладання іноземних мов.

Факультет має потужну матеріально-технічну базу, зокрема два комп’ютерні класи, клас навчання синхронному перекладу, комп’ютерну мережу з виходом в інтернет, відео- та аудіотехніку.

Власний видавничий центр забезпечує навчальний процес посібниками, створеними фахівцями факультету.

Факультет постійно розширює свої можливості: нещодавно створений Навчально-методичний ресурс-центр, який має значну кількість матеріалів англійською мовою, наразі доукомплектовується навчально-методичними матеріалами іншими мовами.Лінгвістичний центр факультету пропонує курси іноземних мов, літні мовні школи, виконує та засвідчує переклади на платній основі.

Нещодавно відкритий Міжнародний центр мовної сертифікації пропонує підготовку науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти університету та інших закладів вищої освіти до складання міжнародних іспитів з англійської та німецької мов, проводить тестування та видає випускникам документи про результати міжнародних іспитів відповідного зразка за угодою з міжнародними екзаменаційними сертифікатами.