Педіатрії

Кафедру педіатрії, акушерства та гінекології у складі факультету організовано у 1997 році. У 2008 році ― виділено у самостійну кафедру педіатрії. З моменту формування кафедри її очолює Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор М. М. Коренєв. Професор М. М. Коренєв ― автор більше 250 наукових праць, 6 монографій, 7 патентів. Під його керівництвом підготовлено 15 кандидатів медичних наук, був двічі нагороджений орденом «Знак пошани», знаком «Відмінник охорони здоров'я», срібною медаллю за найкращій інноваційний проект в області медицини Східного регіону України у 1999 році.

Колектив кафедри у складі 6 докторів та 5 кандидатів медичних наук приймає участь у вирішенні актуальних проблем дитячої кардіології, ревматології, дитячих інфекційних хвороб, проводиться розробка лікувально-профілактичних заходів для підлітків із первинною артеріальною гіпертензією, визначення механізмів формування та прогресування хронічної серцевої недостатності у дітей та підлітків із патологією міокарду, технології попередження прогресування остеоартрозу на тлі запальних та диспластичних уражень суглобів у підлітків. Аварія на ЧАЕС визначила інший напрям науково-дослідної роботи кафедри: вивчення стану здоров’я дітей і підлітків із сімей радіаційного ризику. Розроблено програму диспансерного спостереження за дітьми, що були вивезені із радіаційної зони та народжених у сім’ях ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Вивчаються проблеми стану здоров’я дітей-інвалідів з хронічною соматичної патологією, соціальної, психологічної реабілітації, професійної орієнтації, а також медико-соціального забезпечення.

Керуючись традиціями класичного університетського навчання, починаючи з 2-го курсу до наукових досліджень активно підключаються й студенти. Отримані ними результати представляються на засіданнях студентського наукового гуртку, студентських наукових конференціях, публікуються в журналах та збірниках наукових праць.

На кафедрі педіатрії для студентів медичного факультету з 2-го курсу викладаються такі дисципліни: «Догляд за хворими» для студентів 2-го курсу, «Сестринська практика» та «Пропедевтика педіатрії» для студентів 3 курсу, «Педіатрія» для студентів 4 та 5 курсів, «Психіатрія, наркологія» та «Неврологія» для студентів 4 курсу, «Медична генетика» та «Педіатрія. Дитячі інфекції» для студентів 5 курсу, «Дитячі хвороби» для студентів 6 курсу. Викладачами кафедри опубліковано 732 наукові праці, з них 12 монографій, 29 методичних рекомендацій, отримано 19 патентів на винахід. З моменту створення кафедри співробітниками захищено 3 докторські та 2 кандидатські дисертації.

Клінічна, наукова та педагогічна робота проводиться на клінічній базі ДУ «Інститут охорони здоров‘я дітей та підлітків АМН України». Співробітниками кафедри на клінічній базі кожен рік виконується значний об‘єм лікувальної роботи, вони консультують хворих дітей, організують, проводять та приймають участь у науково-практичних, республіканських та міжнародних конференціях та з’їздах.

Кожен рік на кафедрі навчається понад 500 студентів, серед яких багато іноземних громадян. Випускників кафедри характеризує високий рівень професійної підготовки та комплексний підхід до рішення проблем пацієнта. Сьогодні наші випускники успішно працюють не тільки в Україні, але й у країнах ближнього та дальнього зарубіжжя.