Англійської філології

Історія кафедри

Кафедра англійської філології – одна з найстаріших на факультеті. Вона існує з моменту створення у 1930 році Харківського педагогічного інституту іноземних мов. Головна мета підготовки на кафедрі англійської філології – освіта, яка поєднує фундаментальні теоретичні знання та сучасні професійні навички міжнародного спілкування, орієнтовані на нові соціально-економічні умови розвитку нашої країни. Навчальні плани кафедри англійської базуються на фундаментальних дисциплінах, що в поєднанні з ґрунтовною практичною підготовкою, дає змогу формувати фахівця високої кваліфікації.

Штат кафедри

Сьогодні штат кафедри складає 32 співробітників. Це 4 професора (В.О. Самохіна, О.І. Морозова, Л.В. Солощук, І.С. Шевченко), 5 докторів філологічних наук: (В.О. Самохіна, І.І.Шевченко, О.І. Морозова, Л.В. Солощук, Є.В. Бондаренко), 7 доцентів: (Є.В. Бондаренко, І.І. Морозова, Е.Г. Паповянц, А.В. Легейда, О.О. Чорновол-Ткаченко, А.І. Барташева, Ю.В. Матюхіна), 11 кандидатів наук: (І.І. Морозова, Е.Г. Паповянц, А.В. Легейда, О.О. Чорновол-Ткаченко, А.І. Барташева, Ю.В. Матюхіна, О.М. Благодарна, В.В. Кукушкін, А.М. Пшеничних, С.А. Віротченко, Т.К. Варенко). При кафедрі існує аспірантура, де навчаються аспіранти та здобувачі. Наукова проблематика, над якою працюють співробітники кафедри, включає такі галузі, як теоретичні проблеми функціонально-комунікативної стилістики тексту; когнітивної лінгвістики, аналіз дискурсу; невербальні аспекти комунікації; лінгвофольклористика, тощо.

Наукова діяльність

Науковою роботою на кафедрі активно займаються В.О. Самохіна, О.І. Морозова, І.С. Шевченко, Л.В. Солощук, Є.В. Бондаренко, Г.І. Барташева, І.І. Морозова, А.В. Легейда, Ю.В. Матюхіна, О.М. Благодарна, Е.Г. Паповянц та інші викладачі. Завершують роботу над кандидатськими дисертаціями викладачі О.В. Шпак, І.Ю. Набокова, С.А. Викладачі кафедри кожний рік публікують велику кількість наукових статей та тез, беруть активну участь у наукових конференціях Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, а також в інших ВУЗах України, підтримують наукові контакти з провідними університетами України та зарубіжжя. Співробітники кафедри неодноразово отримували різноманітні гранти для проведення наукових досліджень у зарубіжних наукових закладах. Кафедра уклала договори з 16 вищими навчальними закладами України. Кафедра англійської філології пишається своїми випускниками – високопрофесійними спеціалістами, які успішно працюють в різноманітних закладах України. Серед них – висококваліфіковані викладачі, які працюють в університетах та інститутах, коледжах та школах; держслужбовці, провідні науковці, менеджери фірм у нашій країні та за ії межами, відомі журналісти, діячі культури та перекладачі.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін, як практична англійська мова, теоретична граматика, лексикологія, стилістика, історія англійської мови, вступ до германського мовознавства, країнознавство, історія англійської літератури. На відділенні англійської філології викладаються спеціальні курси, пов’язані з основними сферами майбутньої трудової діяльності випускників, а саме: теорія лінгвістичних досліджень, мовна картина світу, теорія комунікації. За чотири роки навчання студент отримує базову вищу освіту за спеціальністю «мова та література» (англійська)» та одержує диплом бакалавра філології. По закінченні п’ятирічного курсу навчання випускники отримують повну вищу освіту за спеціальністю «мова та література (англійська)» і одержують диплом магістра. Високий науково-методичний потенціал та професіоналізм колективу кафедри дозволяє забезпечувати якісну підготовку спеціалістів з іноземної філології, які по закінченню університету отримують такі кваліфікації: «філолог, викладач англійської мови та літератури, викладач німецької (французької, іспанської, китайської мови, перекладач». За бажанням студенти мають можливість вивчати і більшу кількість мов.