Про Управління

Власний сайт: https://www.facebook.com/int.relations.karazin

Управління міжнародних відносин відповідає за формування позитивного іміджу університету, просування його бренду та підвищення конкурентоспроможності на міжнародному рівні шляхом підтримки та зміцнення міжнародного академічного партнерства та мобільності.

Головна мета управління міжнародних відносин — забезпечити надання якісних послуг з організації міжнародної співпраці та партнерства.

Управління міжнародних відносин надає такі послуги:

 1. інформаційні (надання інформації факультетам, структурним підрозділам та іншим зацікавленим сторонам про можливості академічної мобільності, грантової, проєктної роботи та міжнародної співпраці);
 2. комунікативні (підтримка зв’язків із дипломатичними представництвами інших держав, іноземними, міжнародними, урядовими та неурядовими, освітньо-науковими, культурними, спортивними та іншими фондами, об’єднаннями, установами та організаціями як на території України, зокрема їх представництв, так і за кордоном);
 3. координаційні (супровід діяльності університету, факультетів, підрозділів, працівників та зацікавлених сторін з питань академічної мобільності, грантової та проєктної роботи, міжнародної освіти та співпраці);
 4. консультативні (консультації для цільових груп університету з міжнародної співпраці);
 5. організаційні (організація міжнародних проєктів та заходів, академічної мобільності, обміну, відряджень, направлень цільових груп в університеті за межі України, міжнародних договорів, зокрема членства в міжнародних організаціях, підготовки та підвищення кваліфікації в різних формах, стажування, сертифікованих тестів міжнародного рівня, а також мовних курсів із підготовки до складання тестів);
 6. просування та представництва (просування університету в міжнародних академічних рейтингах, медіапросторі, міжнародній освітньо-науковій та соціокультурній сферах).

Контакти підрозділу
Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022
Кiмната: 454-г
Тел: +38 (057) 705-09-54
Факс: +38 (057) 705-09-54
E-mail: int.relations@karazin.ua

 • Олександр Володимирович Хижняк
  Начальник
  доктор соціологічних наук, доцент
  Олександр Володимирович Хижняк

  Тел.: +38 (057) 705-09-54
  Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022
  Кiмната: 454-г
  Факс: +38 (057) 705-09-54
  E-mail:
 • Олександр Іванович Фадєєв
  Заступник начальника
  Олександр Іванович Фадєєв

  Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022
  Кiмната: 400
  E-mail:
 • Олена Михайлівна Машинцова
  Заступник начальника
  Олена Михайлівна Машинцова

  Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022
  Кiмната: 454-Д
  E-mail: