Ботанічний сад

Власний сайт: https://garden-karazin.blogspot.com/

Ботанічний сад університету є науково-дослідною природоохоронною установою і має за мету збереження, вивчення, інтродукцію, акліматизацію, розмноження в спеціально створених умовах рідкісних і типових видів місцевої і світової флори шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, навчальної й освітньої роботи.

Ботанічний сад було засновано у 1804 році. Це найстаріший ботанічний сад України. Історія саду пов’язана з діяльністю відомих учених – В.М. Черняєва, М.С. Турчанінова, А.М. Бекетова, В.М. Арнольді, О.А. Коршикова, Є.М. Лавренка, Л.А. Шкорбатова та інших.

У ботанічному саду зібрано багатющі колекції деревних і трав’янистих рослин: понад 7000 видів місцевої і світової флори представлені в експозиціях відділів дендрології, природної флори, квітково-декоративних рослин відкритого ґрунту та тропічних і субтропічних рослин. У ботанічному саду росте понад 1000 видів і форм деревних і чагарникових рослин, понад 1000 видів трав’янистих рослин природної флори, понад 2000 видів і сортів квітково-декоративних рослин, 3000 таксонів налічує колекційний фонд тропічних і субтропічних рослин.

Особливу цінність становлять реліктові види та ендеміки. 15 видів занесено до Європейського Червоного списку, 95 – до Червоної книги України. 1400 видів і сортів деревних і трав’янистих рослин уперше інтродуковано на північному сході України.

Дендрарій саду закладено за ботаніко-географічним принципом з елементами фітоценозів: експозиції «Європа», «Середземномор’я», «Сибір», «Далекий Схід», «Середня Азія», «Північна Америка», «Китай і Японія». Аборигенна флора представлена в експозиції «Північний схід України». Побудова дендрарію за ботаніко-географічним принципом забезпечує широкі можливості розв’язання актуальних завдань, що стоять перед ботанічними садами.

Трав’янисті рослини природної флори представлені в експозиціях лікарських, ґрунтопокривних, гірсь-ких рослин та системі покритонасінних рослин України.

Колекції квітково-декоративних рослин зібрано для експозиції у вигляді окремих монокультурних садів та комбінованих ділянок «Однолітники» і «Багатолітники».

В оранжерейному комплексі вирощуються рослини вологих тропічних лісів, вологих та сухих субтропіків, пустель і напівпустель (дерева, чагарники, трави). Це представники Австралії та Нової Зеландії, Південно-Східної Азії, Африки, Середземномор’я, Центральної та Південної Америки, Японії та Китаю. Найбільш широко представлені колекції бромелієвих, ароїдних і сукулентів.

Наукові дослідження в ботанічному саду проводяться з метою розробки наукових основ збереження та охорони біологічного різноманіття, особливо рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення; видів рослин; вивчаються способи вирощування, розмноження, селекції і впровадження у виробництво декоративних, лікарських, харчових, кормових та інших цінних рослин.

Наукова та матеріальна база ботанічного саду широко використовується для навчання студентів ВНЗ і технікумів, учнів ліцеїв, училищ, шкіл, слухачів курсів підвищення кваліфікації тощо.

Ботанічний сад проводить освітньо-виховну роботу серед населення з метою формування у нього екологічного світогляду, підвищення екологічної культури, поширення екологічних та природоохоронних знань.

Ботанічний сад бере участь у міжнародному співробітництві з актуальних проблем збереження, використання і розвитку ботанічних садів, в обміні рослинним матеріалом, науковою інформацією, в проведенні наукових конференцій, симпозіумів, спільних експедицій тощо. Ботанічний сад є членом Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин, має зв’язки з 230 ботанічними установами 40 країн світу.

E-mail: garden@karazin.ua

 • Директор
  Олександр Олексійович Альохін

  Тел.: +38 057 706-33-40
  Адреса: вул. Клочківська, 52, 61022, Харків
  Факс: +38 057 706-33-34
  E-mail: