Інноваційний центр

Власний сайт: http://innovation.karazin.ua/

З метою ефективної комерціалізації наукових, технічних та технологічних розробок в університеті створено інноваційний центр. Основними завданнями інноваційного центру є:

  • формування в університеті середовища, зорієнтованого на ефективне використання наукового, науково-технічного і технологічного потенціалу вищого навчального закладу з метою розробки, впровадження та промислового освоєння нової техніки, наукоємної продукції, технологій, матеріалів та інших продуктів інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів;
  • залучення до активної дослідницької діяльності у галузі високих та інноваційних технологій науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів університету;
  • розвиток і впровадження інноваційних підходів і методів у навчальний процес.

Інноваційний центр формує інформаційну базу щодо інноваційних розробок університету, національних та світових фондів і програм фінансування інноваційних проектів, а також різноманітних грантів.

Шляхи реалізації завдань центру: укладання договорів з міжнародними та національними фінансовими організаціями, установами та фондами щодо фінансування розробок ХНУ імені В. Н. Каразіна; укладання договорів про промисловий випуск пристроїв, виробів та іншої продукції, розробленої в університеті з залученням приватного, спільного і державного джерел фінансування; пошук та забезпечення грантами співробітників університету.