Семен Кузнець

Семен Абрамович Кузнець (Саймон Сміт) (30.04.1901–10.07.1985) — відомий економіст, лауреат Нобелівської премії.

Народився у м. Харків. Вихованець юридичного факультету Харківського університету. Два роки працював у статистичному відділі Центральної ради профспілок керівником однієї з секцій бюро статистики праці. У збірнику «Матеріли зі статистики праці на Україні» 1921 р. вийшла друком перша стаття С. А. Кузнеця «Грошова заробітна платня робітників та службовців фабрично-заводської промисловості м. Харкова у 1920 р.».

У 1922 році С. А. Кузнець емігрує до США і продовжує навчання. 1926 року у Колумбійському університеті отримав докторську ступінь, захистивши дисертацію «Циклічні коливання: роздрібна та оптова торгівля», згодом — посаду професора економіки Гарвардського університету. Викладав у ряді американських університетів, був науковим співробітником Ради з досліджень у галузі соціальних наук, Національного бюро економічних досліджень. Президент Американської економічної асоціації у 1954 року Наукові інтереси С. А. Кузнеця торкаються економіко-статистичних досліджень з питань динаміки інвестицій, галузевої та технологічної структури капіталовкладень, еволюції нагромадження капіталу у США та інших країнах.

Його наукова праця щодо підрахунку національного доходу вважається найкрупнішим вкладом до економічної науки. С. А. Кузнець був першим вченим, який займався вивченням взаємозалежностей між економічними коливаннями та довгостроковим економічним ростом. Він став творцем теорії будівельних циклів — коливань тривалістю у 18–25 років, які пов'язані з періодичним масовим оновленням житла новим поколінням. У 1971 р. став лауреатом Нобелівської премії в галузі економіки.

С. Б. Глибицька
В. І. Кадєєв