Про центр

Ефективний документообіг – один з аспектів успішної діяльності закладу вищої освіти. Збільшення обсягів і потоків документації викликає необхідність постійної уваги та вдосконалення даного напряму життєдіяльності університету.

Центр документації Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, створений наказом ректора від 12 лютого 2013 року № 0501-1/034, забезпечує оперативну обробку, накопичення і збереження інформації, отриманої у будь-який спосіб.

Основною метою роботи Центру документації, який є структурним підрозділом університету і включає в себе відділ діловодства, відділ документообігу та архів, є:

 • оптимізація та адміністрування процесів діловодства і документообігу, у тому числі процесів, що здійснюються через систему електронного документообігу університету;
 • здійснення контролю за інформаційними потоками, за своєчасним і належним виконанням документів та управлінських рішень;
 • забезпечення прозорого руху документів, зменшення бюрократичного тиску.

Серед основних завдань центру:

 • організація процесів з діловодства, архівного збереження і документообігу в університеті відповідно до вимог Інструкції з діловодства в університеті, Інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного обміну в університеті, Правил роботи архіву, а також національних стандартів з паперового та електронного діловодства;
 • своєчасне доведення інформації, отриманої в будь-який спосіб, до керівництва університету, виходячи зі специфіки інформації та згідно з розподілом повноважень між ректором університету та проректорами;
 • організація роботи структурних підрозділів університету щодо документування управлінських рішень, контроль їх виконання;
 • адміністрування діловодних процесів у системі електронного документообігу;
 • методичний супровід, контроль за дотриманням вимог нормативно-розпорядчих документів університету щодо організації роботи з електронними та паперовими документами у структурних підрозділах;
 • організація користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил роботи архіву та Інструкції з діловодства.


Центр документації університету працює у штатному режимі:

Понеділок–четвер: 8:30 – 17:15

П’ятниця: 8:30 – 16:00

Субота, неділя — вихідні дні.

 • Директор
  Ірина Василівна Попій

  Тел.: +380 (57) 706-13-54
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 2-46
  E-mail:
 • Начальник відділу діловодства
  Віра Олексіївна Ярова

  Тел.: +380 (57) 707-52-31
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 2-46, 2-48
  Факс: +380 (57) 705-52-31
 • Завідувач архівом
  Людмила Іванівна Онацька

  Тел.: +380 (57) 707-54-28
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 10-9