Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька

Власний сайт: http://tronkocentr.karazin.ua/

Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, створений як науковий структурний підрозділ Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у 2008 році, здійснює координацію досліджень у галузі краєзнавства в університеті, Харкові та області. Центр було створено за підтримки Всеукраїнської спілки краєзнавців з метою збереження та розвитку традицій наукового краєзнавства.

Співробітники центру регулярно беруть участь у роботі конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів з актуальних проблем краєзнавства, організовують конкурси студентських наукових робіт у галузі краєзнавства, надають допомогу викладачам і студентам, іншим зацікавленим особам у проведенні краєзнавчих досліджень, вивчають та узагальнюють досвід краєзнавчих осередків.

Співробітниками центру ведеться пропаганда історико-культурної спадщини нашого регіону в засобах масової інформації, надаються консультації для вчителів міста та області, які викладають предмет «Харківщинознавство». На базі центру проводяться заняття з історичного краєзнавства (у тому числі й факультативні), різноманітні екскурсії, консультації по створенню експозицій музеїв і виставок. Центр виконує важливі проекти щодо публікації архівних матеріалів, видання краєзнавчої літератури, іншої друкованої продукції (перш за все у підготовці різноманітних календарів пам’ятних дат, ювілейних збірок, енциклопедичної та довідкової літератури, путівників).

Центр співпрацює з академічними та освітніми закладами гуманітарного профілю, з Українським товариством охорони пам’ятників історії і культури та іншими організаціями.

Адреса: Україна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, к. 604

Телефон: +380 (57) 705-20-61