Університетська медіастудія

Навчально-виробнича університетська медіастудія є структурним підрозділом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. ЇЇ діяльність спрямована на створення в університеті технологічної бази для підготовки високопрофесійних кадрів, які володіють новітніми знаннями в галузі соціальних комунікацій та нових медіа. Університетська медіастудія працює в тісному контакті з навчальними підрозділами університету, де реалізуються програми бакалаврату та магістратури за спеціальностями 061 «Журналістика» (освітньо-професійні програми «Журналістика», «Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю», «Медіакомунікації») та 054 «Соціологія» (освітньо-професійна програма «Соціальні комунікації, реклама та PR»). Медіастудія надає можливість для студентів усіх спеціальностей університету реалізувати креативні ідеї та створювати проєкти у сфері медіа. У світлі останніх подій, пов'язаних з пандемією коронавірусу, зросла важливість та актуальність онлайн-освіти. Каразінська медіастудія має досвід у розробці та реалізації онлайн курсів, проведенні вебінарів, лекцій та інших заходів в режимі онлайн.

Практичною метою діяльності університетської медіастудії є створення та розвиток університетських медіапроєктів для різноманітних аудиторій та цільових груп за участю створених на факультетах студентських медійних груп та структурних підрозділів університету, що дозволить сформувати щільний інформаційно-комунікативний простір бренду університету серед широких верств населення України та за її межами.

Основними завданнями навчально-виробничої університетської медіастудії є:

 • створення навчально-виробничих можливостей для підготовки спеціалістів у сфері масових комунікацій та медіа (формування навичок проведення повного циклу відео й аудіовиробництва).
 • забезпечення інформаційної підтримки загальної стратегії та тактики побудови комунікативно-ефективного бренду університету та створення максимально повної та тривалої присутності його у сформованому інформаційно-медійному просторі;
 • створення медіаконтенту університету з метою залучення до університету абітурієнтів, популяризації університету в академічному середовищі;
 • забезпечення ефективної та довготривалої комунікації університету з цільовими групами громадськості, використовуючи різноманітні аудіовізуальні матеріали;
 • створення університетських іміджевих медіапроєктів;
 • розроблення відеоконтенту з популяризації університету, посилення його іміджу, підтримка та розвиток бренду університету;
 • забезпечення медіаконтенту під час реалізації рекламних кампаній університету;
 • створення контенту до університетського відеоканалу на базі можливостей відеохостингів та соціальних медіа;
 • проведення вебінарів, лекцій та інших заходів в режимі онлайн;
 • створення та реалізації онлайн курсів;
 • створення та розвиток університетського інтернет-радіо.

Ми в соціальних мережах: Facebook, Instagram.