Українсько-Німецький академічний центр

Власний сайт: http://germany.univer.kharkov.ua/

Українсько-німецький академічний центр було створено у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна у 2011 році.

Основними завданнями центру є:

  • встановлення і розвиток плідних академічних зв’язків університету з науково-освітніми та культурними закладами Федеративної Республіки Німеччина та іншими німецькомовними країнами;
  • сприяння інтеграції класичних університетів, інших навчальних і наукових інститутів обох країн у структури Європейського освітнього простору;
  • сприяння взаємовигідному просуванню практично орієнтованих проєктів у різних галузях науки, суспільного, економічного та культурного розвитку;
  • популяризація німецької культури в Україні та презентація українського національного надбання на теренах Федеративної Республіки Німеччина та інших німецькомовних країн;
  • поглиблена мовна підготовка студентів та працівників університету, а також зацікавлених представників академічних кіл для подальшої реалізації спільних проєктів з німецькими партнерами.

Контакти центру:
E-mail: germany@karazin.ua