Забезпечення якості освіти

Опитування щодо якості освітніх програм студентів, викладачів, випускників, роботодавців.

Документи за темою:

Кадрове забезпечення освітньої діяльності

Робочі групи освітніх програм біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм економічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм факультету комп`ютерних наук Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм факультету математики і інформатики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм навчально-наукового інституту «Фізико-технічний факультет» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм хімічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робочі групи освітніх програм юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робоча група освітньо-наукової програми «Прикладна фізика та наноматеріали», третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (об’єднана – навчально-наукового інституту «Фізико-технічний факультет», факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Робоча група освітньо-наукової програми «Філологія», третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (об’єднана — факультету іноземних мов, філологічного факультету) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна