Центр зв’язків з громадськістю

Центр зв’язків з громадськістю є структурним підрозділом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Метою діяльності центру є створення та підтримка ефективної системи бренд-комунікацій університету з цільовими групами внутрішньої та зовнішньої громадськості, що дозволить консолідувати університетську громадськість навколо ідеї університету, утвердити в суспільній свідомості образ університету як університету світового класу, забезпечити популяризацію університету серед широких верств населення України та за її межами, посилити лояльність до бренду університету абітурієнтів та їх батьків, роботодавців та представників бізнесу, органів державної влади та місцевого самоврядування, українських й іноземних партнерів.