Центральна наукова бібліотека

Власний сайт: http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr

Центральна наукова бібліотека заснована одночасно з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна згідно з першим Уставом університету (1804 рік).

Загальний фонд бібліотеки налічує понад 3 450 000 примірників. Серед них: понад 1 900 000 примірників наукової літератури, 1 170 000 примірників навчальної літератури. Фонд іноземних видань налічує понад 700 000 примірників основними європейськими мовами.

Фонд книжкових пам’яток Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна як науковий об'єкт, що отримав статус національного надбання у 2013 р. (Розпорядження КБ Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 650-р), представлений унікальними, рідкісними і цінними документами – пам'ятками вітчизняної і світової культури. До унікального фонду входять колекції інкунабул (видання до 1500 року), палеотипів (1501–1550 роки), значні колекції українських та іноземних стародруків (XVI–XVIII століть), прижиттєві видання видатних діячів науки та класиків літератури. Колекція рукописів нараховує понад 1000 примірників, зокрема: Універсал українського гетьмана І. Мазепи (1704 рік), Літопис Грабянки (початок XIX століття, матеріали з історії України XVII–XVIII століть); листи І. Франка до письменниці Н. Кобринської (1884–1886 роки), колекції грецьких, польських рукописів тощо.

У бібліотеці зберігаються також видання друкарні Харківського університету, яку було засновано при університеті у 1804 році. Серед них і перші в Україні журнали та газети, що вийшли з друкарні університету: «Харьковские известия» (1817–1823), «Харьковский Демокрит» (1816), «Украинский вестник» (1816–1820), «Украинский журнал» (1823–1825).

Для читачів працюють 5 абонементів, 15 спеціалізованих читальних залів, у т. ч. Центр Інтернет-технологій, зал літератури з історії університету, зал краєзнавчої літератури Греції та Кіпру, створений за сприяння фонду А. Левентіса (Кіпр), інформаційний Центр «Вікно в Америку», Кирило-Мефодіївський центр, Елада-Центр, служба міжбібліотечного абонемента, 2 спеціалізованих зали каталогів. Згідно з рішенням Ради ректорів за ініціативи керівництва Центральної наукової бібліотеки університету було започаткувано проєкт «Єдина картка читача ЗВО», який діє з 1 вересня 2013 року. Єдина картка читача — це універсальний документ, який передбачає доступ до фондів та електронних ресурсів шляхом безкоштовного обслуговування у читальних залах бібліотек-учасниць проєкту.

Успішно функціонує оновлений бібліотечний Центр Інтернет-технологій. Усі користувачі ЦНБ мають можливість безкоштовно працювати в мережі Інтернет щодня та користуватися електронними послугами Центру. У залі Інтернет-технологій користувачам ЦНБ надається доступ у режимі on-line до усіх офіційних сайтів з повнотекстовими документами, до електронних каталогів інших бібліотек, а також до повнотекстових сайтів періодичних видань тощо.

Зберігаючи славетні університетські традиції, Центральна наукова бібліотека водночас впроваджує нові бібліотечно-інформаційні технології. Впроваджена система автоматизованого обслуговування користувачів на абонементах і в читальних залах.

Цілодобово через Інтернет діє електронний каталог з електронним замовленням (введено понад 1 300 000 записів) і доступом до електронного читацького формуляра. Діє послуга «Віртуальний бібліограф», завдяки якій користувачі Центральної наукової бібліотеки мають можливість отримати професійну бібліографічну довідку.

ЦНБ як ресурсний центр Каразінського університету гарантує дослідникам, викладачам, аспірантам і студентам отримання необхідної якісної інформації. Це сприяє підвищенню кількості та якості наукових досліджень із метою лідерства університету в українському і світовому науковому просторі. Бібліотека орієнтується на світових лідерів, що забезпечують інформаційними ресурсами академічні спільноти (Web of Science, SCOPUS, EBSCO та інш.). З 2019 року у бібліотеці надається доступ до Програми USMLE (United States Medical Licensing Examination), яка є інструментом оцінки знань здобувачів вищої медичної освіти, необхідна для підготовки до екзаменів англійською мовою студентам медичного факультету.

Вперше у 2019 році завдяки сприянню Почесного доктора університету О. В. Ярославського науковці і студенти отримали доступ до найбільшої й поважної повнотекстової колекції академічних журналів із різних галузей знань – публікацій Оксфордського університетського видавництва Oxford University Press.

Багато років (з 2009 року) бібліотека є учасником проєкту eLibUkr: Електронна бібліотека України. ЦНБ забезпечує функціонування репозитарію Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (далі — eKhNUIR) — електронного архіву, що накопичує документи наукового, освітнього та методичного призначення, створені працівниками будь-якого структурного підрозділу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, аспірантами чи студентами університету, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ через Інтернет. Репозитарій діє на основі відповідного Положення, затвердженого Ученою радою Університету. Адреса репозитарію в Інтернеті

Проводиться робота щодо забезпечення участі у Національному репозитарії академічних текстів (відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 707 від 04. 07. 2018 року «Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів».

Активно наповнюється та функціонує «eScriptorium» — університетський електронний архів рідкісних видань і рукописів для науки та освіти із фондів ЦНБ; відкритий для приєднання інших бібліотек університетів України. Надає до ресурсів постійний безкоштовний повнотекстовий доступ через Інтернет з науковою та освітньою метою. Адреса репозитарію в Інтернеті ЦНБ забезпечує також функціонування Електронного архіву періодичних видань Karazin.Back2News шляхом надання цифрових копій періодичних видань з фонду ЦНБ до спеціалізованого порталу Back2News ( партнер «Цифрова країна», м. Київ). Адреса в Інтернеті

Бібліотека сприяє духовному розвитку сучасного покоління, вихованню осіб, які навчаються в університеті, в дусі патріотизму і поваги до Конституції України, гуманізму, громадянської відповідальності. У бібліотеці проходять різноманітні культурно-просвітницькі заходи, книжково-ілюстративні виставки, виставки художників, фотохудожників, майстрів різноманітних видів мистецтва Харкова, України та інших країн.

ЦНБ доручені обов’язки зонального, обласного науково-методичного центру для бібліотек закладів вищої освіти Харківської зони (Харківська, Полтавська, Сумська області) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 27 від 20 січня 2005 р.

ЦНБ плідно співпрацює з бібліотеками, інформаційними центрами та громадськими товариствами країн Євросоюзу, розширюються ділові та дружні стосунки з Генеральним Консульством Республіки Польща у Харкові, активно співпрацює з Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Фондом А. Левентіса (Кіпр), Фондом Грецької культури (Одеська філія), з дослідницьким Центром польської бібліографії імені Естрейхерів Ягеллонського університету (Краків, Республіка Польща), Науковою бібліотекою Політехніки Лодзі (Республіка Польща), Академічною бібліотекою Латвійського університету (Рига, Латвія).

Бібілотека є партнером Всесвітньої цифрової бібліотеки – WDL, ініційованої Бібліотекою Конгресу США за сприяння ЮНЕСКО, партнером Європейської цифрової бібліотеки «Європеана» − загальноєвропейської віртуальної бібліотеки

Усі аспекти роботи бібліотеки висвітлюються на домашній сторінці ЦНБ в Інтернеті.

Інформація про головні події, новини, заходи бібліотеки завжди представлена у соціальних мережах Facebook, Twitter