Науково-дослідний інститут біології

Власний сайт: http://www-niibio.univer.kharkov.ua/

Науково-дослідний інститут біології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна створено у 1944 році відомим ученим-геронтологом, членом-кореспондентом НАН України О. Нагорним. У 1953–1989 роки інститутом керував академік НАН України В. Нікітін. За ці роки інститут став одним із провідних геронтологічних центрів нашої країни. На базі інституту кожні два роки проводяться міжнародні симпозіуми «Біологічні механізми старіння», функціонує спеціалізована Вчена рада із захисту докторських дисертацій за спеціальностями «Біохімія» і «Фізіологія людини та тварин»; в інституті є аспірантура з чотирьох спеціальностей: «Біохімія», «Фізіологія людини та тварин», «Біотехнологія», «Екологія». Інститут біології є головною організацією Міністерства освіти і науки України з біологічних наук.

Сьогодні в інституті працюють 5 докторів наук та 20 кандидатів біологічних наук. Велика частина наукових досліджень, які проводяться в інституті, пов’язана з дослідженням механізмів розвитку та старіння організму. Ці дослідження проводяться у відділі молекулярної біології онтогенезу (завідувач відділу — доктор біологічних наук, професор А. Божков). У відділі біофізики мембран (завідувач відділу — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Ю. Нікітченко), у відділі генетики (завідувач — доктор біологічних наук, професор Ю. Г. Шкорбатов) та у відділі фізіології онтогенезу (завідувач відділу — доктор біологічних наук, професор Н. Бабенко). Поряд із цим, співробітники інституту проводять дослідження механізмів адаптації (відділ клітинної біології та біотехнології, завідувач відділу — кандидат біологічних наук Н. Мензянова), екологічних проблем (група прикладних проблем екології тварин, керівник — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник А. Атемасов), а також розробляють сучасні методи біотехнології (відділ молекулярної біології онтогенезу та відділ клітинної біології та біотехнології).

У лабораторіях інституту проходять виробничі практики студенти біологічного, радіофізичного та факультету фундаментальної медицини. Фахівці інституту розробляють і читають курси лекцій з біотехнології, генної інженерії та приділяють велику увагу популяризації сучасних досягнень біології.

 • Анатолій Іванович Божков
  Директор, голова Спец. ради Д 64.051.17
  доктор біологічних наук, професор
  Анатолій Іванович Божков

  Тел.: 707-53-40 707-52-50 343-87-88
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 7-22
  E-mail:
 • Анатолій Володимирович Голтвянський
  Заступник директора, голова профбюро
  кандидат біологічних наук, доцент, заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України
  Анатолій Володимирович Голтвянський

  Тел.: 707-53-40; 343-87-88
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 7-22
 • Заступник директора з економічних питань та маркетингу, учений секретар Спец. ради Д 64.051.17
  кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
  Володимир Ілліч Падалко

  Тел.: 707-53-40; 343-82-44
  Адреса: вул. Балакірева,45, м. Харків
  Кiмната: 30
 • Завідувач відділу фізіології онтогенезу
  доктор біологічних наук, професор
  Наталія Олексіївна Бабенко

  Тел.: 707-56-65
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 7-25
 • Учений секретар ради НДІ біології
  кандидат біологічних наук
  Вікторія Миколаївна Дзюба

  Тел.: 343-82-44
  Адреса: вул. Балакірева,45, м. Харків
  Кiмната: 30
 • Керівник групи проблем екології тварин
  кандидат біологічних наук, доцент
  Ігор Олександрович Кривицький

  Тел.: 707-51-72
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 4-17
 • Завідувач відділу клітинної біології та біотехнології
  кандидат біологічних наук
  Наталя Геннадіївна Мензянова

  Тел.: 343-87-88
 • Завідувач відділу біофізики мембран
  кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
  Юрій Вікторович Нікітченко

  Тел.: 343-82-44
  Адреса: вул. Балакірева,45, м. Харків
  Кiмната: 30
 • Завідувач відділу генетики
  доктор біологічних наук, старший науковий співробтіник
  Юрій Георгійович Шкорбатов

  Тел.: 707-56-35
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 7-25