Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова

Центр було створено у 2005 році за підтримки Болгарської академії наук та Харківського товариства болгарської культури імені М. Дринова.

Діяльність центру спрямована на вирішення таких цілей і завдань: підтримка традицій наукової болгаристики в стінах університету через розробку пріоритетних напрямів, зокрема, вивчення історії та культури болгарської спільноти в Україні; координація науково-дослідної діяльності та концентрація зусиль на актуальних напрямках балканістичних та візантинознавчих досліджень у межах України; проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, читань, «круглих столів» із нагальних проблем болгаристики, балканістики та візантинознавства; сприяння відрядженню до Болгарії та інших держав Південно-Східної Європи викладачів, докторантів, аспірантів та здобувачів з метою проведення наукових досліджень; допомога студентам та іншим зацікавленим особам в оволодінні болгарською та грецькою мовами й удосконалення навичок їх використання; комплектація наукової бібліотеки, архіву та накопичення банку даних у галузі болгаристики та балканістики; встановлення безпосередніх контактів з університетами й академічними інститутами гуманітарного профілю Болгарії та інших країн регіону для реалізації спільних проектів.

До Наукової ради Центру, яку очолює доктор історичних наук М. Г. Станчев, входить понад 25 докторів і кандидатів наук.

Основним науковим форумом центру є Дриновські читання (2006, 2007, 2010, 2013 роки), а друкованим виданням — «Дриновський збірник», що, водночас є органом Комісії істориків Україна–Болгарія. Протягом 2007–2010 років головну увагу центру було зосереджено на реалізації трьох міжнародних проектів з Інститутом історії та Інститутом балканістики Болгарської академії наук: «Епістолярна спадщина Марина Дринова»; «Болгарія і Україна: від євразійських імперій до Європейського Союзу (середина XVIII – початок XXI ст.)»; «Кавказ – Крим – Балкани: між ісламом та християнством (кінець XVIII – початок XXI .)». Плідні наукові контакти підтримуються також з ученими Софійського університету імені Святих Климента Охридського, Великотирновського університету імені Святих Кирила та Мефодія, Університету національного та світового господарства (Болгарія), Бєлградського та Новіпазарського державного університетів (Сербія).

З 2007 року проводяться щоквартальні наукові семінари, а також — час від часу — презентації нових монографій за участю авторів й міжнародні симпозіуми «Російсько-турецька війна 1828–1829 років та Балкани» (лютий 2009 року), «Харківський університет та серби» (вересень 2009 року), «Homo bizantinus: серед ідей та речей» (липень 2010 року), «Протоболгари в етносоціальних та політичних структурах Середньовіччя (листопад 2010 року)» тощо. Кожного року за участю центру напередодні дня слов’янської писемності та культури проходить міжнародна конференція молодих учених Кирило-Мефодіївські читання.

Центр має багату бібліотеку болгарської та сербської наукової літератури (понад 4 000 томів) фонотеку балканських мелодій.

  • Директор
    Сергій Юрійович Страшнюк

    Тел.: 707-50-27, 707-55-47
    E-mail: