Видавництво

Видавництво при Харківському університеті імені М. О. Горького було засновано в листопаді 1949 року. Воно підпорядковувалося Видавничому об’єднанню «Вища школа» при державному комітеті Ради Міністрів РСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі. Але згодом його робота призупинилася.

Відновити такий підрозділ університету вдалося лише у 2008 році. Видавництво було створено на базі редакційно-видавничого відділу Науково-методичного центру університету та є структурним підрозділом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (діє на підставі Свідоцтва ДК № 3367 від 13.01.2009 року).

Метою діяльності видавництва є:

  • організація видавничої справи в університеті;
  • здійснення перспективного та поточного планування редакційно-видавничої діяльності в університеті;
  • редакційна підготовка до видання друкованої продукції: наукової, навчальної, навчально-методичної літератури та документації;
  • підготовка оригінал-макетів та тиражування видань;
  • здійснення інформаційно-аналітичної роботи у галузі видавничої діяльності, узагальнення та розповсюдження передового досвіду.

До відома авторів

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Нові правила бібліографічного опису набули чинності з 1 липня 2007 року
Детальніше http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm

Контактна особа
Ірина Миколаївна Дончик, директор

Телефон: +380 (57) 705-24-32
E-mail: publishing@karazin.ua

Новинки видавництва

Архів новин за 2021 рік

Архів новин за 2020 рік

Архів новин за 2019 рік

Архів новин за 2018 рік

Архів новин за 2017 рік

Архів новин за 2016 рік

Архів новин за 2015 рік

Архів новин за 2014 рік

Архів новин за 2013 рік