Аспірантура та докторантура

Презентація «Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

Рекомендації щодо оформлення дисертації, цитувань та бібліографічних посилань

На допомогу вченим секретарям та здобувачам наукових ступенів: рекомендації щодо оформлення атестаційних документів, форми Додатків та приклади їх оформлення

Рекомендації щодо оформлення дисертації, та атестаційних документів здобувачів ступеня доктора філософії (PhD)


Презентація «Як опублікувати статтю у виданні, що індексується у Scopus або Web of Science — оптимальна стратегія»

Вступ до аспірантури і докторантури

Питання та відповіді

Ключові дати

Бали

Нормативні документи

Вартість платних послуг у сфері освітньої діяльності для навчання в аспірантурі для громадян України у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна в 2021/2022 навчальному році

Програми вступних випробувань до аспірантури

Особливості прийому на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства

Інформація для іноземних громадян

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Фізика та астрономія

Філософія

Комп’ютерні науки

Математика

Економіка

Історія та археологія

Філологія

Психологія

Соціологія

Менеджмент і адміністрування

Право

Біологія

Хімія

Прикладна фізика та наноматеріали

Міжнародні економічні відносини

Науки про Землю

Політологія

Міжнародне право

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-наукових програм

Менеджмент і адміністрування

Прикладна фізика та наноматеріали

Психологія

Філологія

Історія та археологія

Біологія

Право

Сучасні напрямки розвитку фундаментальної хімії та їх прикладна перспектива

Соціологія

Міжнародні економічні відносини

Журналістика

Економіка

Математика

Філософія

Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Фізика та астрономія

Медицина

Науки про Землю

Політологія

Міжнародне право

Звіти експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньо-наукових програм

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

073 Менеджмент

081 Право

091 Біологія

102 Хімія

103 Науки про Землю

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

125 Кібербезпека

222 Медицина

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини

293 Міжнародне право

Тимчасовий стандарт, освітньо-наукова програма, навчальні плани

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

081 Право

091 Біологія

102 Хімія

103 Науки про Землю

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика

113 Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки

125 Кібербезпека

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

153 Мікро- та наносистемна техніка

222 Медицина

292 Міжнародні економічні відносини

293 Міжнародне право

281 Публічне управління та адміністрування

Відомості про самооцінювання освітньо-наукових програм:

Документи з атестації здобувачів

 • в.о. завідувача відділу
  кандидат педагогічних наук, доцент
  Наталія Володимирівна Петренко

  Тел.: 707-55-68
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 3-70
  E-mail: