Фотогранулометр

Опис схеми роботи приладу:

Для отримання цифрових зображень фрагментів світлорозсіювальних поверхонь застосовується цифрова фотокамера Canon EOS, змонтована на оптичному монокулярном мікроскопі БІОЛАМ.

Мікроскоп оснащений змінними об’єктивами з 10, 20, 50 — кратним кутовим збільшенням. Мікрозйомка лабораторних зразків проводиться у відбитому, або прохідному світлі. Фотокамера забезпечує отримання цифрових знімків у форматі RAW чи JPG.. Матриця сенсорів фотокамери має 3072 Х 2048 пікселів, розмір піксела 0,011мм. Файли отриманих зображень зберігаються у змінні компактні карти флеш-пам’яті.

Для подальшого аналізу файли зображень трансформуються у FITS-формат і обробляються за допомогою процедур пакету прикладних програм «Іріс».

При обробці файлів мікрозображень безпосередньо використовуються 4 процедури:

  • перетворення формату вихідних даних з Raw (або JPG) в формат Fits;
  • виділення даних, що відповідають одному з трьох спектральних каналів (R, G, B);
  • підготовча редукція даних;
  • процедура швидкого Фур’є-перетворення зображення.

Для візуалізації і визначення отриманого результату використовується комп’ютерна побудова профілю автокореляційної функції обробленого мікрозображення фрагменту поверхні. Спільно з відомими оптичним збільшенням мікроскопа і розмірами пікселя матриці сенсорів фотокамери дозволяють оцінити середній розмір частинок (в пікселях), які формують структуру аналізованої поверхні.

Запропонована методика дозволяє за допомогою методів Фур’є-аналізу зображень оцінити середній розмір частинок (гранул), що формують структуру світлорозсіювального шару поверхні. Метод досить швидкий, вся послідовність операцій, від цифрової мікрозйомки досліджуваної поверхні до отримання оціночних гранулометричних характеристик, займає 30-45 хвилин.

Відповідальна особа: Кайдаш Вадим Григорович