Атомно-абсорбційний спектрометр МРА-915МД

Призначений для визначення вмісту хімічних елементів у воді, ґрунті, донних відкладах, атмосферному повітрі, а також у тканинах рослинного і тваринного походження. За допомогою спектрометра проводять експрес-аналіз і безперервний контроль складу речовин в технологічних процесах, а також вхідний контроль та контроль готової продукції.

Відповідальна особа: Гарбуз Алла Гандріховна