Y-установка «Дослідник»

Установка «Дослідник» призначена для проведення радіаційних досліджень в області фізики, біофізики, радіобіології, фармакології, медицини, сільського господарства, легкої та харчової промисловості і дозволяє вести дослідження в проточних, циркуляційних та статичних умовах в інтервалі температур від −40 °С до +56 °С з інтервалом тисків від 10-5 атм до 100 атм. Джерелом випромінювання 60Со.

Робоча камера установки являє собою циліндр діаметром 150 мм, висотою 240 мм, об’єм робочої камери 4400 см3. Нерівномірність дозного поля в робочій камері в осьовому напрямку не перевищує −25%, в радіальному напрямі вона становить +10%.

Максимальна сумарна активність опромінювача 9∙(4,1∙109) Бк, максимальна потужність експозиційної дози y-випромінювання в повітрі в центрі робочої камери (1,3-1,4)∙106 Р/г. В даний час потужність становить 2,3∙103 Р/г. Мінімальна експозиційна доза становить 20 Р.

Установка може бути використана:

  1. В експериментах по визначенню якості та радіаційної стійкості оптичних пристроїв, радіоелементів, кристалів і активних елементів лазерів.
  2. Для збільшення ступеня екстракції активних фармацевтичних субстанцій з лікарської сировини.
  3. Для стерилізації різних продуктів фармацевтичної, медичної і харчової промисловості (виробів з пластмас, виробів одноразового використання в упаковці, імплантатів, перев’язувальних і шовних матеріалів, лікарських засобів тощо).
  4. Для передпосівного опромінення насіння рослин з метою вивчення радіаційного мутагенезу та адаптаційного дії радіації.
  5. Для розробки методів радіаційної очищення стічних вод.
  6. Для досліджень впливу іонізуючого випромінювання на біологічні об’єкти різного рівня структурної організації.

Відповідальна особа: Ніколов Олег Тімофійович