Список періодичних видань

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 року
Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 року
Наказ Міністерства освіти і науки України № 627 від 14.05.2020 року
Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 року
Наказ Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24.09.2020 року
Наказ Міністерства освіти і науки України № 1471від 26.11.2020 року

Назва видання
Категорія
Галузь науки
Спеціальності
Дата включення
Періодичні наукові фахові видання
«А» географічні
геологічні
103 Науки про Землю
106 Географія
28.12.2019
«А» фізико-математичні
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
28.12.2019
«Б» біологічні
фізико-математичні
технічні
091 Біологія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
163 Біомедична інженерія
28.12.2019
«Б» педагогічні
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
17.03.2020
«Б» біологічні
091 Біологія
28.12.2019
«Б» географічні
біологічні
091 Біологія
101 Екологія
103 Науки про Землю
17.03.2020
«Б» економічні
051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
17.03.2020
«Б» педагогічні
філологічні
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
035 Філологія
17.03.2020
«Б» історичні
032 Історія та археологія
17.03.2020
«Б» історичні
032 Історія та археологія
17.03.2020
«Б» фізико-математичні
111 Математика
113 Прикладна математика
28.12.2019
«Б» технічні
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека
17.03.2020
«Б» медичні
222 Медицина
02.07.2020
«Б» економічні
051 Економіка
073 Менеджмент
292 Міжнародні економічні відносини
17.03.2020
«Б» політичні
052 Політологія
14.05.2020
«Б» юридичні
081 Право
262 Правоохоронна діяльність
293 Міжнародне право
17.03.2020
«Б» психологічні
053 Психологія
02.07.2020
«Б» фізико-математичні
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
24.09.2020
«Б» соціологічні
054 Соціологія
17.03.2020
«Б» філософські
033 Філософія
14.05.2020
«Б» фізико-математичні
104 Фізика та астрономія
17.03.2020
«Б» філологічні
035 Філологія
17.03.2020
«Б» філософські
033 Філософія
17.03.2020
«Б» хімічні
102 Хімія
28.12.2019
«Б» географічні
101 Екологія
103 Науки про Землю
201 Агрономія
205 Лісове господарство
17.03.2020
«Наукові записки кафедри педагогіки» Співзасновник: Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
«Б» педагогічні
011 Освітні, педагогічні науки
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
02.07.2020
«Б» географічні
103 Науки про Землю
106 Географія
17.03.2020
«Б» медичні
психологічні
222 Медицина
225 Медична психологія
053 Психологія
17.03.2020


14.05.2020
«Б» психологічні
053 Психологія
14.05.2020
«Б» економічні
051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
17.03.2020
«Український соціологічний журнал» Співзасновник: Соціологічна асоціація України
«Б» соціологічні
054 Соціологія
02.07.2020
«Філологічні трактати» Співзасновник: Сумський державний університет
«Б» філологічні
035 Філологія
17.03.2020
«Б» біологічні
технічні
медичні
091 Біологія
163 Біомедична інженерія
222 Медицина
02.07.2020
«Б» географічні
103 Науки про Землю
106 Географія
28.12.2019
Електронні періодичні наукові фахові видання
«Б» медичні
222 Медицина
224 Технології медичної діагностики та лікування
228 Педіатрія
229 Громадське здоров’я
26.11.2020
«Б» філологічні
035 Філологія
28.12.2019
Періодичні наукові видання (не фахові)
Всеукраїнський науково-популярний журнал «UNIVERSITATES. Наука та просвіта» Cпівзасновник: Асоціація випускників, викладачів і друзів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
«Дриновський збірник» Співзасновник: Болгарська академія наук
«Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки» Співзасновник: Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»
Електронні періодичні наукові видання (не фахові)