Фотонна спектроскопія

Система кореляційної фотонної спектроскопії «Zetasizer ZS» виробництва фірми Malvern, Велика Британія може використовуватися для визначення розмірів і дзета-потенціалу колоїдних частинок будь-якої природи (метали, напівпровідники, діелектрики, міцели поверхнево-активних речовин, тощо), розподілених у рідкій фазі, електрофоретичної рухливості протеїнів, а також дослідження мікрореології розчинів протеїнів і полімерів. Робочі характеристики приладу дозволяють визначити молекулярну масу і другий віріальний коефіцієнт макромолекул.

Метод динамічного розсіяння світла надає можливість отримати точні, достовірні і відтворювані дані розподілу частинок за розмірами. Проведення аналізу не впливає на розподіл і оточення частинок у розчині. Тривалість одного вимірювання складає 1–2 хвилини.

Для визначення електрофоретичної рухливості та електрокінетичного потенціалу (дзета-потенціпалу) використовується комбінація лазерної доплерівської велосіметрії і фазового аналізу розсіяного світла (M3-PALS), що дозволяє досліджувати частинки з низькою рухливістю.

Основні технічні характеристики:
Тип вимірювання Розмір частинок Дзета-потенциал Абсолютна молекулярна маса
>Діапазон 0,3 нм — 10 мкм ± 500 мВ 1000 — 20M Да
Принцип Динамічне розсіяння світла Електрофоретичне розсіяння світла Статичне розсіяння світла з використанням графіка Дебая
Мінімальний об’єм зразку 12 мкл 20 — 150 мкл 12 мкл (3–5 розчинів різної концентрації)
Чутливість 0,1 мг/мл (лізоцими) 10 мг/мл (БСА)
Точність краще, ніж 2% при використанні латексних зразків, що відповідають стандартам NIST 0,12 мкм см/В с для водних систем при використанні еталонного матеріалу SRM1980 по стандартам NIST ± 10% (типова)
Джерело випромінювання гелій-неоновий лазер (λ=633 нм), потужність 4 мВт
Діапазон температур 0 °C − 90 °C ±0,1
Кути вимірювання 13°, 173°

Відповідальна особа: Мчедлов-Петросян Микола Отарович