Газоаналізатор ОКСІ 5М

Призначений для еколого-теплотехнічних вимірювань об’ємної частки кисню О2, окису вуглецю СО, оксиду азоту NО, діоксиду азоту NO2, діоксиду сірки SO2, тиску в газоході та температури в димових газах при обслуговуванні газового обладнання.

Відповідальна особа: Гарбуз Алла Гандріховна