Науково-технічна рада

Склад Науково-технічної ради університету:

 1. Катрич В. О., проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор, голова ради
 2. Сухов В. М., начальник науково-дослідної частини, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник голови ради
 3. Луньова В. А., учений секретар науково-дослідної частини, кандидат економічних наук, секретар ради
 4. Азарєнков М. О., проректор з науково-педагогічної роботи, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
 5. Божков А. І., директор НДІ біології, доктор біологічних наук, професор
 6. Вовк Р. В., декан фізичного факультету, доктор фізико-математичних наук, професор
 7. Гірка І. О., директор ННІ «Фізико-технічний факультет», член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
 8. Голтвянський А. В., голова первинної профспілкової організації, заступник директора НДІ біології з наукової роботи, кандидат біологічних наук, доцент
 9. Гужва О. О., керівник відділу реклами та брендингу центру зв’язків з громадськістю
 10. Дорошенко А. О., завідувач кафедри органічної хімії хімічного факультету, доктор хімічних наук професор
 11. Доценко О. М., заступник декана факультету міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу з наукової роботи, кандидат юридичних наук, доцент
 12. Кайдаш В. Г., директор НДІ астрономії, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
 13. Колосов М. О., заступник декана хімічного факультету з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент
 14. Кравченко К. О., заступник декана з наукової роботи факультету геології, географії, рекреації і туризму, старший викладач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму, голова Ради молодих вчених, кандидат геологічних наук
 15. Любавський Р. Г., заступник декана історичного факультету з наукової роботи, кандидат історичних наук, доцент
 16. Марущенко І. М., заступник декана ННІ комп’ютерної фізики та енергетики факультету з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент
 17. Матвєєнко М. С., заступник декана медичного факультету з наукової роботи, асистент кафедри
 18. Мчедлов-Петросян М. О., член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор
 19. Наливайко О. О., заступник декана факультету психології з наукової роботи, доцент кафедри педагогіки; кандидат педагогічних наук
 20. Оніщенко Н. А., заступник декана факультету іноземних мов з наукової роботи, кандидат філологічних. наук, доцент
 21. Пантелеймонов А. В., проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат хімічних наук, доцент
 22. Панченко В. Г., завідувач відділу аспірантури і докторантури, кандидат хімічних наук, доцент
 23. Погарський С. О., професор кафедри фізики надвисоких частот факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, доктор фізико-математичних наук, професор
 24. Прокопенко В. В., заступник декана філософського факультету з наукової роботи, кандидат філософських наук, доцент
 25. Пуртов В. Ф., заступник декана економічного факультету з наукової роботи, кандидат економічних наук, доцент
 26. Родченко В. Б., заступник директора навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу», доктор економічних наук, професор
 27. Рошаль О. Д., завідувач відділу НДІ хімії, доктор хімічних наук, професор
 28. Савич С. В., заступник декана фізичного факультету з наукової роботи, доцент кафедри фізики низьких температур фізичного факультету кандидат фізико-математичних наук
 29. Середа І. М., заступник декана фізико-технічного факультету з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент
 30. Серьогін В. О., заступник декана юридичного факультету з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор
 31. Толстолузька О. Г., заступник декана факультету комп’ютерних наук з наукової роботи, доктор технічних наук, професор
 32. Уткіна К. Б., заступник декана ННІ екології з наукової роботи, кандидат географічних наук, доцент
 33. Фатєєв М. В., завідувач відділу контрольно-вимірювальних приладів
 34. Філон М. І., заступник декана філологічного факультету з наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент
 35. Хижняк Л. М., заступник декана соціологічного факультету з наукової роботи, доктор соціологічних наук, професор
 36. Хруслова Н.С., начальник планово-фінансового відділу
 37. Цимбал А. М., заступник декана факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент
 38. Челомбітько Т. І., заступник головного бухгалтера
 39. Шабанов Д. А., заступник декана біологічного факультету з наукової роботи, кандидат біологічних наук, доцент
 40. Шкуратов Ю. Г., член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
 41. Шлокін В. М., директор інноваційного центру
 42. Шугайло О. І., заступник декана факультету математики і інформатики з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент
 43. Шульга С. М., декан факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, доктор фізико-математичних наук, професор