Фотометр фотоелектричний КФК–3 (ВАТ ЗОМЗ)

Фотометр фотоелектричний КФК — 3 призначений для вимірювання:

  • спектрального коефіцієнта направленого пропускання (СКНП);
  • оптичної щільності і швидкості її зміни прозорих рідинних розчинів;
  • для визначення концентрації речовин в розчинах після попереднього градуювання;
  • для проведення біохімічних досліджень.

Спектральний діапазон приладу 320-900 нм, як диспергуючого елемента, застосований монохроматор на дифракційній решітці. Діапазон вимірювань СКНП 1-99%, оптичної щільності 0,004–2 Б.

Відповідальна особа: Гончаренко Марія Степанівна