Кадастрова оцінка ресурсів тваринного світу

Основні завдання:

 1. Оцінка ресурсів фауни регіону:
  • господарчо-значущі види;
  • види, внесені до Списків рідкісних та зникаючих різних рівнів;
  • фонові види, що не грають помітної ролі в господарській діяльності людини.
 2. Розробка рекомендацій раціонального використання ресурсів фауни:
  • визначення норм вилучення мисливських видів;
  • визначення шляхів мінімалізації шкоди, що завдається птахами господарським об’єктам;
  • визначення оптимального розміщення охоронюваних природних територій з точки зору розподілу загрозливих видів птахів; визначення оптимальних режимів охорони на цих територіях, виходячи з особливостей екології цих видів;
  • визначення основних показників (видове різноманіття, щільність, і т. п) для спільнот господарсько-незначущих видів як індикаторів стану біогеоценозів

Практичні результати:

 1. Зведення ресурсів орнітофауни за окремими групами і окремими видами з оцінкою господарської значущості, кількісною оцінкою і оцінкою розподілу по території регіону.
 2. Рекомендації щодо раціонального використання ресурсів орнітофауни, виходячи з господарської значущості видів, статусу охорони, екологічних вимог окремих видів. Розробка режимів використання території, на якій мешкають рідкісні види птахів. Рекомендації щодо вирішення локальних конфліктних ситуацій у взаєминах людини і птахів.

Відповідальна особа: Токарський Віктор Арсентійович