Проєкт «Предмети культури та відчуття приналежності»

Предмети культури та відчуття приналежності: порівняльне дослідження молодих людей та сімей з числа переміщених осіб та біженців в україні (ah/v011324/1)

Проєкт фінансується Радою з досліджень мистецтв і гуманітарних наук (AHRC), Велика Британія

Тривалість проєкту: 14.02.2021 – 13.02.2022 рр.

Загальна інформація

Мета проєкту:

Вивчити, як переселена молодь в Україні трансформує свою ідентичність та почуття приналежності у складних ситуаціях за допомогою культурних артефактів. Зокрема, дослідження буде зосереджено на ролі культурної та мовної спадщини у трансформації відчуття власної цілісності молоді.

Конкретні цілі проєкту:

Проєкт фокусується на створенні нової ідентичності для трансформованого майбутнього.

Завдання проєкту:

  • через порівняльний аналіз прикладів переселенців та непереміщених осіб дослідити культурні ландшафти, що змінюються для ВПО з інноваційної міжпоколінської перспективи;
  • за допомогою культурних ящиків пам’яті дослідити, як культурні артефакти (наприклад, музика, поезія, література) опосередковують почуття приналежності і культурного зв'язку або виключення під час політичної і соціальної кризи;
  • встановити доцільність аналізу ролі культурних артефактів у формуванні ідентичності в інших конфліктних ситуаціях.

Очікувані результати:

  • більш глибоке розуміння розвитку ідентичності в складних ситуаціях (подібних до тих, які виникли в Україні) допоможе в формулюванні умов, що допоможуть зменшити відчуття незахищеності, ізоляції і відчуження;
  • розуміння того, як спогади, засновані на мистецтві, впливають на почуття безпеки;
  • проведення виставки культурних артефактів, пов'язаних з ідентичністю.

Партнери проєкту:

Оксфордський університет, Велика Британія (Провідна дослідницька організація).

Проєкт реалізується на базі соціологічного факультету, кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій, кафедри методів соціологічних досліджень та Центру соціально-гуманітарних досліджень.

Керівник проєкту: Віль Бакіров

Відповідальний виконавець проєкту: Олександр Кізілов