Типи проектів Н2020

Тип проекту за умовами програми Horizon2020 визначається окремо для кожного конкурсу і вказаний у Робочій Програмі в описі відповідного конкурсу. Перш ніж взяти участь у конкурсі, необхідно попередньо з’ясувати до якого типу він належить та які специфічні умови передбачає.

Тип проекту

Умови

Типи проектів, що пропонують грантове фінансування

Проекти типу RIA (Research and Innovation Actions) «Проект переважно включає діяльність, спрямовану на генерування нових знань та/або дослідження технічної здійсненності нової чи поліпшеної технології, продукту, процесу, послуги або рішення. Для цього проект може включати проведення фундаментальних або прикладних досліджень, розробку та інтегрування технологій, випробування та апробацію маломасштабного прототипу в лабораторії або у штучному середовищі. Проекти можуть включати обмежені завдання по демонстрації або пілотному запуску, щоб продемонструвати технічну здійсненність.»

Обсяг фінансування: 100% допустимих витрат

Учасники: Консорціум індустріальних або академічних партнерів з різних країн повинен включати як мінімум 3 юридичних особи, зареєстрованих в країнах-членах ЄС або асоційованих країнах

Проекти типу IA (Innovation Actions) «Проект переважно включає діяльність, яка спрямована на планування або розробку нових, модифікованих або удосконалених продуктів, процесів або послуг. Для цього проект може включати створення прототипу, випробування, демонстрацію, створення дослідного зразка, апробацію великомасштабного продукту і створення ринкового зразка. Проекти можуть включати обмежені завдання з досліджень і розробок.»

Обсяг фінансування: 70% допустимих витрат (100% для неприбуткових організацій)

Учасники: Консорціум індустріальних або академічних партнерів з різних країн повинен включати як мінімум 3 юридичних особи, зареєстрованих в країнах-членах ЄС або асоційованих країнах

Проекти типу CSA (Coordination and Support Actions) Цей тип проекту не передбачає фінансування досліджень. Мається на увазі фінансування діяльності по «стандартизації, поширенню, підвищенню обізнаності, комунікації, налагодженню зв’язків, послуги з координації та підтримки, діалогам з політичних питань, а також здійснення взаємного навчання. Сюди включені технічні розробки для нових інфраструктур, а також можуть включатися супутні завдання, такі як стратегічне планування, налагодження зв’язків та координація між програмами в різних країнах».

Обсяг фінансування:100% допустимих витрат

Учасники: Як мінімум одна юридична особа або консорціум індустріальних або академічних партнерів з різних країн.

Проекти для підприємств середнього і малого бізнесу (SME Instrument) Проекти типу SME Instrument спрямовані на «всі типи Підприємств середнього і малого бізнесу (ПСМ), які мають чіткі наміри розвиватися, рости і інтернаціоналізуватися». В проектах типу SME Instrument (Етап 1) фінансується оцінка здійсненності для перевірки життєздатності пропонованої концепції. В проектах типу SME Instrument (Етап 2) фінансується демонстрація, випробування, створення прототипу, створення дослідного зразка, масштабування продукту, створення зменшеного продукту, проектування і створення ринкового зразка. Проекти типу SME Instrument (Етап 3) сприяють отриманню доступу до державного та приватного рисковому капіталу.

Обсяг фінансування: Етап 1 — одноразово виплачується сума 50 000 евро: Етап 2 — 70% (або 100% у виняткових випадках) допустимих витрат

Учасники: одне ПСМ або консоруціум ПСМ, як мінімум одне з яких зареєстровано в країні-члені ЄС або асоційованої країні

Проекти типу MSCA (Marie Sklodowska-Curie actions)

Даний тип проектів передбачає фінансування міжнародних дослідницьких спільнот в державному та приватному секторі, навчання дослідницького персоналу, обмін кадрами.

Обсяг фінансування: Залежить від конкретного проекту MSCA

Учасники: Молоді вчені чи досвідчені вчені з будь-якої країни), технічний персонал, національні/регіональні програми мобільності дослідників.

Премії

Премії використовуються для «Офіційного визнання вже досягнутих результатів („recognition prizes“), або спонукання до створення нових („inducement prizes“)». Премії видаються на конкурсній основі.

Обсяг фінансування: може відрізнятися в залежності від тематики

Учасники: 1 юридична особа