Модуль «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасний стан та погляд у майбутнє»

Жан Моне модуль 611665-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE

Infrastructure that have united Europe: Insights into the History, Recent Developments and Outlook for Capacities

ІНФРАСТРУКТУРА, ЯКА ОБ’ЄДНАЛА ЄВРОПУ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

Інвестиції в інфраструктуру — це один із пріоритетних напрямів розвитку економіки будь-якої країни. Саме тому слід привернути більше уваги можливостям зробити Україну енергоефективною, ресурсозаощаджувальною та екологічно чистою шляхом збільшення інвестицій в інфраструктуру. При цьому Україна має використовувати свої переваги: сприятливе географічне та геополітичне положення, найдовші транспортні коридори в Європі, великий транзитний потенціал, наявність важливих вузлів світової торгівлі, та розвивати інфраструктуру з урахуванням досвіду та найкращих практик Європейського Союзу.

Ми пропонуємо навчальний міждисциплінарний курс «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історію, сучасний стан та погляд у майбутнє» для студентів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що має на меті привернути увагу українського суспільства до необхідності інституційних реформ інфраструктурної системи з метою сприяння інтеграції та співпраці між Україною та європейськими країнами. Завдання, методи їх вирішення та очікувані результати представлені у таблиці.

Завдання
Заходи
Очікувані результати
Надання студентам необхідних навичок та компетентностей у сфері розвитку інфраструктури як чинника європейської інтеграції (стимули, ефекти, державна політика)
Лекції та семінари для студентів
Підготовка курсу "ІНФРАСТРУКТУРА, ЯКА ОБ’ЄДНАЛА ЄВРОПУ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ" з вільним доступом на вебсайті університету
Заохочення молодого покоління викладачів та студентів до Європейських студій
Відкритий семінар для академічної спільноти
Представлення кращих практик ЄС у сфері інфраструктурних інвестицій різним цільовим групам спираючись на історичний досвід
Заохочення молодих науковців до вивчення та поширення успішних інфраструктурних проєктів
Написання есе студентами-магістрами
Представлення ідей інвестиційних проєктів щодо інфраструктури, які можуть бути корисними на рівні міста. Обмін досвідом впровадження нових технологій на рівні міста
Виявлення прогалин у регіональних інфраструктурних системах
Круглий стіл з представниками місцевих органів влади та бізнесу
Пошук оптимальних рішень екологічних та логістичних проблем України
Обґрунтування важливих на національному рівні інфраструктурних проєктів (підсумковий звіт студентів)
Підготовка пропозицій щодо інвестування у великі інфраструктурні проєкти, спрямовані на зменшення негативних наслідків промислового виробництва, та направлення їх до Міністерства інфраструктури України та Інституту економіки та прогнозування
Впровадження Європейських студій у шкільне середовище
Лекції для шкільних вчителів, які навчаються в Академії неперервної освіти
Підготовка кваліфікованих викладачів з історії європейської інтеграції та Європейського Союзу
Круглий стіл на щорічній різдвяній конференції для учнів
Поширення теоретичних та практичних знань про роль інфраструктури в розвитку цілісного європейського ринку у Харківській області та Україні
Лекція, організована за підтримки ГО «Шостий кут» Вільний університет «Майдан Моніторинг»
Завантажена записана лекція про роль інфраструктури в розвитку цілісного європейського ринку (Youtube канал)
Просування наукових знань про основні інфраструктурні проєкти та їх вплив на європейську інтеграцію
Проведення міжнародного наукового круглого столу під час міжнародної конференції в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. Участь у міжнародних конференціях у Болгарії та Швеції
Публікація матеріалів та програми конференції (електронна версія та друкована), а також публікація результатів наукових проєктів у міжнародному журналі Болгарської академії наук та щорічнику «Дриновський збірник».
Створення та зміцнення співпраці в межах програм Erasmus + між університетами-партнерами
Імплементація проєкту
Майбутні спільні проєкти в межах програм Erasmus +


Розклад занять

Лектори

Миколенко Дмитро Валерійович

координатор проєкту, викладач

доктор історичних наук, доцент

лектор Харківської академії неперервної освіти, член редакційних колегій наукових видань «Дриновський збірник» (Болгарія — Україна), «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (Україна), «Македонски преглед» (Болгарія), член Експертної ради з експертизи наукових проєктів молодих науковців Міністерства освіти і науки України, учасник спільних наукових проєктів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Інституту історичних досліджень Болгарської академії наук

Миколенко Олена Петрівна

координатор проєкту, викладач

кандидат економічних наук, доцент, докторант в University of Education (Карлсруе, Німеччина), тренер-експерт з якості вищої освіти Національного агентства забезпечення якості освіти.

Учасник міжнародних проєктів Ерасмус+ Кредитна мобільність (2018), Ерасмус+ КА2 «Розвиток потенціалу університетів» — “MILETUS”, Meet UP «Німецько-українські зустрічі молоді» (2016, 2017 роки), стипендіат програми DAAD для PhD досліджень (2015).

Страпчук Світлана Іванівна

координатор проєкту, викладач

кандидат економічних наук, доцент, експерт з якості вищої освіти Національного агентства забезпечення якості освіти

координатор програми КА1 Кредитна мобільність на факультеті фармацевтичних технологій та менеджменту Національного фармацевтичного університету, учасник міжнародних проєктів.

Віллессон Магнус

експерт проєкту, викладач

PhD, старший викладач Університету Ліннея (Швеція)

сертифікований член Рад директорів (Шведська академія наук), менеджер та координатор багатьох європейських наукових проєктів.

Готовська-Хенце Теодорічка

експерт проєкту, викладач

доктор історичних наук, доцент Інституту історичних досліджень Болгарської академії наук (відділу Всесвітня історія та міжнародні відносини нового та новітнього часу).

член редакційної колегії наукових видань “Bulgarian Historical Review” та «Дриновський збірник», керівник проєктів, що фінансуються Інститутом слов’янських наук Чеської академії наук, Угорською академією наук, Інститутом історичних досліджень Словацької академії наук.