Жан Моне

МОДУЛЬ Жан Моне — це коротка програма викладання (або курс) в галузі європейських студій у закладі вищої освіти. Мінімальна тривалість модулю — 40 академічних годин на один навчальний рік. Під академічними годинами розуміють години безпосереднього контакту з аудиторією, що може відбуватися у формі лекцій, семінарів, консультацій, включаючи також дистанційний формат, але не може проходити у формі індивідуального навчання. Модулі можуть зосереджуватися на одній конкретній дисципліні в галузі європейських студій або ґрунтуватися на мультидисциплінарному підході, а отже, передбачати науково-експертний внесок кількох професорів та експертів.

Модуль Жан Моне запроваджує та закріплює євроінтеграційну тематику у навчальних програмах, які до того лише обмежено включали питання, пов’язані з ЄС. Вони також доносять факти та знання про Європейський Союз до широкої аудиторії: учнів, студентів, інших зацікавлених громадян.

Що фінансується?

Модуль Жан Моне повинен мати одну з таких форм:

загальні або вступні курси з питань Європейського Союзу (особливо у тих закладах і на факультетах, що ще не пропонують курсів, програм з вищезазначеної тематики);

спеціалізовані курси про події, основні тенденції та стан розвитку Європейського Союзу (особливо у тих закладах і на факультетах, які вже викладають курси, програми вищезазначеної тематики);

літні школи, інтенсивні курси, що супроводжуються визнанням здобутих знань.

Заклади вищої освіти мають підтримувати координаторів модулів у поширенні інформації, в їх діяльності щодо викладання, проведення досліджень та обговорення, осмислення проблем європейської інтеграції; ЗВО запроваджують розроблені курси в освітній процес, здійснюють моніторинг заходів, забезпечують візуалізацію та надають значущості результатам, що їх отримали працівники, залучені до проєкту Жан Моне.

Хто може взяти участь у конкурсах?

Заявником може бути заклад вищої освіти (ЗВО), заснований у будь-якій країні світу. ЗВО, засновані у країнах-членах Програми, повинні бути підписантами Хартії Еразмус для вищої освіти (Erasmus Charter for Higher Education / ECHE). Фізичні особи самостійно не можуть подавати заявку на грант.

До 20% бюджету, виділеного на підтримку модулів, буде надано модулям Жан Моне, чиї координатори є науковцями, що отримали ступінь PhD протягом останніх пʼяти років. Ця ініціатива покликана підтримати молодих дослідників, що починають академічну карʼєру.

Тривалість проєкту: 3 роки.

Детальна інформація за посиланням